1. Support
  2. Importeren
  3. Import boekhoudpakketten

OneBizz (Microsoft Dynamics NAV)

Voorbereiding

Voordat uit OneBizz kan worden geïmporteerd, moet in OneBizz worden ingesteld dat de administratie via webservices mag worden uitgelezen. Hiervoor maakt OneBizz een toegangscode aan, die in Visionplanner Cloud moet worden ingevoerd. 

Hoe krijg je deze code?

Log in bij OneBizz en ga naar Gebruikers in de Afdeling 'Beheer | IT-Beheer | Algemeen'. Via het icoontje  rechtsboven in de navigatiebalk kun je zoeken op

Gebruikers

 

Klik vervolgens op het linkje naar Gebruikers. Een lijst van alle gebruikers met toegang tot de administratie wordt getoond. Klik op de gebruiker waarmee de verbinding moet worden ingesteld.

Klik op Toegang tot webservice zodat de toegangssleutel en vervaldatum zichtbaar worden.

Klik nu op het > icoontje achter de toeganssleutel

Er verschijnt een controlemelding dat een eventueel bestaande sleutel wordt overschreven. Klik dan Ja.

Zet het vinkje aan achter 'Sleutel verloopt nooit' en klik op OK.

De sleutel wordt nu aangemaakt en verschijnt in het bovenliggende scherm.

Importeren in Visionplanner Cloud

Als je voor het eerst gaat importeren in een nieuwe administratie, kies dan in het scherm "Importinstellingen" bij de Boekhoudsoftware de optie OneBizz:

 Bij gebruiker moet de naam van de OneBizz Gebruikersnaam worden ingevuld. Deze staat ook in de sectie Algemeen van de Gebruikerskaart:

Het wachtwoord is de toegangssleutel voor de webservice zoals hierboven is beschreven.
 
Tot slot moet de Url ingesteld worden van de OneBizz omgeving. Deze kun je kopieren uit de adresbalk van je browser.
LET OP: je moet alleen het eerste deel kopiëren dat eindigt op .nav.onebizz.com