Oktober 2023 - releasenotes

De nieuwe Visionplanner release is er weer. Zoals je van ons gewend bent bevat deze release een aantal nieuwe functionaliteiten. Daarnaast zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd. In dit bericht geven we je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Visionplanner Compilation (First Edition) - Nieuwe functionaliteiten

E-mailnotificaties voor publicatiestatus

Het is nu mogelijk om op de klantenkaart bij de toegangsrechten van de opdrachtverantwoordelijke aan te geven of deze e-mailnotificaties wil ontvangen voor geslaagde en/of gefaalde publicaties. Wanneer een publicatiefout optreedt of een publicatie geslaagd is, dan zal hiervan een notificatiemail gestuurd worden naar alle opdrachtverantwoordelijken van het samensteldossier waarbij de betreffende instelling is aangezet. Deze functionaliteit was eerder al beschikbaar als pilot optie, maar is nu dus beschikbaar voor iedereen.

Om verwarring te voorkomen, is de reeds bestaande instelling voor het ontvangen van e-mailnotificaties hernoemd van ‘Samensteldossier’ naar ‘Accorderen en vaststellen samensteldossier’. Aan de werking hiervan is niets gewijzigd.

image-20230914-082547

Visionplanner Compilation (First Edition) - Verbeteringen

Aan- en uitzetten toelichtingen SBR inrichtingsstukken en publicatiestukken

Voorheen kon je in de SBR inrichtingsstukken en publicatiestukken een toelichting toevoegen door er tekst in te zetten of verwijderen door de tekst leeg te maken of op het prullenbak-icoontje te klikken. In het financieel verslag kan je toelichtingen aan- en uitzetten door middel van een schuifje. Dit is nu gelijkgetrokken.

Ook in de SBR inrichtingsstukken en publicatiestukken kun je vanaf nu toelichtingen aan- en uitzetten door middel van een schuifje.

image-20230905-080242 (1)

De toelichtingen die niet standaard relevant zijn, worden nog steeds pas getoond nadat de optie ‘Alles tonen’ is geselecteerd. 

image-20230905-080341

Wanneer een toelichting aangezet is, wordt deze ook getoond als de optie ‘Relevante items tonen’ is geselecteerd.

image-20230905-081208

Toelichtingen die gekoppeld zijn aan een rubriek waarvan het bedrag nul is, worden vanaf nu standaard uitgezet (net als in het financieel verslag).

Het is nog steeds mogelijk om toelichtingen op de balans aan te zetten vanuit de schermen per balansrubriek, maar dit werkt nu ook door te kiezen voor ‘Alles tonen’ en dan de betreffende schuifjes aan te zetten.

image-20230905-084607

image-20230905-084638

Toelichting op de reserves

Het is in de jaarrekening van het financieel verslag nu ook mogelijk om een toelichting op de bestemmingsfondsen, bestemmingsreserve en overige reserve op te nemen.

Visionplanner Insights - Verbeteringen

Downloaden widgets debiteuren/crediteuren en salaris widgets

Een aantal specifieke tabellen uit Visionplanner die bedoeld zijn om bepaalde lijsten te tonen (zoals openstaande facturen of de lijst met dienstverbanden) kunnen nu ook geëxporteerd worden naar XLSX, PDF of PNG.

Meerdere periodetypen uit benchmarksysteem

Bij de import uit Visionplanner BMS kunnen behalve jaren nu ook verschillende periodetypen gekozen worden (maand, kwartaal of 13 perioden/4 weken). Indien er branchecijfers beschikbaar zijn voor deze perioden kunnen ze geïmporteerd worden. 

Voor bestaande externe benchmark koppelingen raden wij om de instelling aan te passen van jaar naar maand. Deze instelling tref je aan onder de import instellingen.

Tabellen exporteren naar PNG

Tabellen kunnen nu ook als PNG bestand geëxporteerd worden (naast PDF en XLSX). Op deze wijze kunnen tabellen eenvoudig gebruikt worden in presentatietoepassingen zoals bijvoorbeeld Powerpoint.

Signaal opties positief/negatief

Bij de aanvullende cijfers en de KPI’s kan nu aangegeven worden of een toename t.o.v. bijvoorbeeld vorig jaar of begroting als positief of als negatief geïnterpreteerd moet worden. Een toename van bijvoorbeeld het aantal declarabele uren zal als positief geïnterpreteerd worden, maar een toename van het aantal schadegevallen zal als negatief geïnterpreteerd moeten worden.

Als de “Toename = positief” optie aan staat zal er een positief signaal (bv. groen, blije smiley ed) getoond worden en als de optie uit staat een negatief signaal (bv. rood of duimpje naar beneden).

image-20230929-092624

image-20230929-092930

Visionplanner Core - Nieuwe functionaliteiten

Export brugstaat

Bij het onderdeel ‘Cijferbeoordeling’ van ‘Actuele cijfers uitwerken' is een optie toegevoegd om het overzicht te exporteren naar excel (*.XLSX). De gehele cijferbeoordeling inclusief alle gekoppelde grootboekrekeningen wordt dan geëxporteerd. Deze export kan dan bijvoorbeeld als bijlage in een jaarrekening dossier gekoppeld worden, zodat vastgelegd kan worden hoe de rekeningen uit de administratie met de bijbehorende waarden zijn toegewezen aan de rapportagerubrieken.

image-20230929-112340

Visionplanner Core - Verbeteringen

Auditfile met 13 perioden

Auditfiles die afkomstig zijn uit een 13 perioden administratie kunnen nu ook geïmporteerd worden in Visionplanner (connector en upload functionaliteit)

Nieuwe rubrieken in de Financiële baten en lasten

De onderstaande rubrieken zijn toegevoegd:

  • Rentebaten deelnemingen
  • Rentelasten deelnemingen
  • Rentebaten aandeelhouders
  • Rentelasten aandeelhouders

 

Visionplanner App - Nieuwe functionaliteiten

Deel link naar specifieke onderdelen in app

Je hebt nu de mogelijkheid om een link te delen naar specifieke onderdelen of pagina's binnen de mobiele app met andere Visionplanner-gebruikers. Hierdoor kun je de aandacht vestigen op belangrijke taken en tijdige reacties ontvangen.

Visionplanner App - Verbeteringen

Weergave van periodes in KPI's

Navigeren door verschillende periode-weergaven binnen KPI's is nu eenvoudiger dan ooit dankzij de toevoeging van links/rechts-pictogrammen in het KPI-scherm. Met slechts één klik kunnen mobiele gebruikers moeiteloos een andere periode weergeven, zonder dat periode-weergave geselecteerd moeten worden. Zo wisselen gebruikers bijvoorbeeld eenvoudig tussen maand- en kwartaalweergave. Dit maakt het gebruik van de Visionplanner App nog efficiënter en gebruiksvriendelijker.

image-Sep-29-2023-09-25-35-4226-AM

Tooltip voor maximale periode

Er is een tooltip toegevoegd in de Widget- en KPI-schermen die uitlegt dat de cijfers van bepaalde perioden niet zichtbaar zijn omdat een maximale periode is ingesteld.

Tooltip for max period