Releasenotes 2023

November 2023 - releasenotes

De nieuwe Visionplanner release is er weer. Zoals je van ons gewend bent bevat deze release een aantal nieuwe functionaliteiten. Daarnaast zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd. In dit bericht geven we je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Visionplanner Insights - Verbeteringen

Downloaden openstaande facturen voor Externe Stakeholders

Externe Stakeholders kunnen vanuit de openstaande posten niet meer de gekoppelde PDF bestanden downloaden. Het downloaden via transacties was ook al niet mogelijk, maar eerder waren de facturen nog wel inzichtelijk via de openstaande posten. Voor klantgebruikers (met kijk- of bewerkrechten) blijft het uiteraard wel mogelijk om de documenten te downloaden.

Decimalen bij aanvullende cijfers

Bij de aanvullende cijfers kan het aantal decimalen ingesteld worden. 

image-20231023-094858

Als hier gekozen wordt voor ‘(Standaard)’ zal het aantal decimalen worden overgenomen vanuit de bovenliggende groep.

Redesign begroting en prognose

De indeling van het begrotingsscherm en het prognosescherm is gewijzigd.

image-20231023-095228

image-20231023-095257

De instellingen worden nu naast elkaar op een rij gezet. Bovendien worden deze nu opgeslagen per gebruiker/administratie.

Visionplanner Core - Nieuwe functionaliteit

Rechten toekennen aan beheerders van een kantoor

In de ‘Beheer Partner’ sectie van het kantoor kan er bij het onderdeel ‘Medewerkers’ aangegeven worden dat bepaalde functionaliteiten alleen door medewerkers met de rol “Beheerder” gebruikt mogen worden.

image-20231023-054644

De functionaliteiten die het betreffen zijn:

  • Administratie toevoegen

  • Abonnement wijzigen

  • Sjabloon koppeling wijzigen

  • Labels van een administratie wijzigen

  • Consolidatiestructuur bewerken

  • Markeer als privé administratie

  • Kostenplaatsen instellen

Als een functionaliteit niet beschikbaar is voor medewerkers, blijft deze wel zichtbaar, met een toelichting waarom deze niet te gebruiken is, zodat een medewerker altijd de hulp van een beheerder kan vragen.

Visionplanner Core - Verbeteringen

Salderingsposten voor automatisch aangemaakte rubrieken

Als er administraties worden opgenomen in een consolidatie worden er per entiteit automatisch bepaalde rubrieken aangemaakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om rekeningen courant groepsmaatschappijen of te vorderen rente op groepsmaatschappijen / te betalen rente aan groepsmaatschappijen. Als deze rubrieken worden toegevoegd worden er nu ook automatisch salderingsjournaalposten aangemaakt. Een eventuele negatieve waarde op zo’n rubriek wordt dan aan de andere zijde van de balans gepresenteerd.

Standaard toerekening van het resultaat

Indien er nog geen winstverdeling is ingevuld wordt het resultaat toch al standaard toegerekend aan de overige reserve of het kapitaal van de eerste eigenaar.

Visionplanner App - Nieuwe functionaliteit

Geef jouw mening over de Visionplanner App

Als gebruiker van de Visionplanner App krijg je vanaf nu af en toe de vraag wat je van de Visionplanner App vindt, door een cijfer te geven van 1 tot 10. We gebruiken jouw feedback om ons product te verbeteren.

Wat is er nieuw

Je kan bekijken welke nieuwe functies of verbeteringen voor de Visionplanner app beschikbaar zijn.

Versienummer

Je kan zien welk versienummer van de app je gebruikt en of de app moet worden bijgewerkt naar de nieuwste versie om van de nieuwe functies en verbeteringen te kunnen profiteren.