1. Support
  2. Administratie instelling

Module Adviespraktijk

Wat is belangrijk voor je klanten? Maximaal rendement uit zijn organisatie? Optimale cashflow? Voorspelbaarheid? Groei? Met de adviesmodules van Visionplanner lever je je klanten de informatie die ze nodig hebben om hun doelen te bereiken. En als leverancier van die informatie ben je vaak ook het eerste aanspreekpunt als je klant op zoek is naar een sparring partner. Pro-actief bijdragen aan het rendement van je klanten. Met de Basic, Professional en Ultimate adviesmodule van Visionplanner.

Meer dan 40.000 ondernemers krijgen al een adviesdashboard vanuit Visionplanner. Steeds meer kantoren ontdekken de standaard in tussentijdse cijfers en maken hun klanten blij met stuurinformatie die ertoe doet. Kantoren die dit al gebruiken, hebben meer contactmomenten en krijgen meer aanvullende opdrachten van hun klanten.

Gebruik aanvullende cijfers en KPI's

Basic

Gestandaardiseerde kwartaalrapportage. Makkelijk, snel en verrassend compleet. We hebben de Basic module nu uitgebreid met aanvullende cijfers, begroting en salarisinfo!

Professional

Even uitgebreid als Basic, maar ook met maandrapportage.

Ultimate

Maandrapportage voor klanten waarvoor je standaardpresentaties niet toereikend zijn. Of voor wie een liquiditeitsprognose wil krijgen. Klanten met een Ultimate adviesmodule hoef je niet aan een sjabloon te koppelen; je kunt hiervoor maatwerkrapportage maken.

Wat zit er in de Adviesmodule?  

 

Functie Basis   Professional    Ultimate   
Alleen kantoorstandaard O O X
Klantspecifieke presentaties X X O
Kwartaalcijfers O O O
Maandcijfers X O O
Aanvullende cijfers O O O
Begroting O O O
Salarisinfo O O O
DGA Dashboard O O O
Alerts X O O
Liquiditeitsprognose X X O

Toelichting op de functies

Alleen kantoorstandaard

Basic | Professional 

Klanten met een Basic of Professional module zijn altijd gekoppeld aan je kantoorsjabloon. De meest efficiënte manier om je klant tussentijdse cijfers te leveren. Van tevoren heb je bepaald hoe je je klanten segmenteert en voor elke groep klanten heb je een standaard presentatie klaar. Daarna is het een kwestie van aansluiten. Veel toegevoegde waarde tegen minimale kosten. Klanten met een Ultimate module kunnen wel aan een kantoorsjabloon zijn gekoppeld, maar dit is niet verplicht.

Klantspecifieke presentaties

Ultimate

Voor klanten die verder willen gaan dan jouw kantoorstandaard. Gebruik van specifieke KPI's en een recente liquiditeitsbegroting zijn enorm waardevol voor ondernemers die bovenop op de feiten willen zitten. Met de Ultimate adviesmodule lever jij die toegevoegde waarde.

Kwartaalcijfers

Basic | Professional | Ultimate

Je presenteert de cijfers per kwartaal, halfjaar of jaar. Een voordelige oplossing voor klanten waar je niet vaker dan 1x per kwartaal de administratie bijwerkt.

Maandcijfers

Professional | Ultimate

Voor klanten die maximale grip op hun situatie willen. Iedere maand een update van de cijfers. Met de ingebouwde mogelijkheid om te begrenzen op maximale periode, kun je voorkomen dat de klant al aan de haal gaat met cijfers van de afgelopen maand, voordat jij ermee klaar bent.

Aanvullende cijfers

Basic | Professional | Ultimate

Naast financiële cijfers kent iedere organisatie wel een paar grootheden die bepalend zijn voor de operationele KPI's. Aantal FTE, gewerkte uren, aantal orders, gereden kilometers. Met de Aanvullende cijfers leg je ze vast en maak je tal van relevante KPI's die verder gaan dan wat je met financiële data kunt bereiken.

Begroting

Basic | Professional | Ultimate

Ondernemers die willen groeien, hebben doelen. Met de Visionplanner begrotingsmodule leg je samen die doelen vast. Zo kun je gedurende het jaar rapporteren op actual vs. budget. Ook voor niet-financiële cijfers. Je klant gaat doelgericht ondernemen en jij bent de spin in het informatie-web!

Salarisinfo

Basic | Professional | Ultimate

Klanten bij wie de personeelskosten een belangrijk deel van het bedrijfsresultaat bepalen, zijn gebaat bij meer inzicht in hun personeelskosten. Met de module Salarisinfo importeer je salarisgegevens vanuit NMBRS of Loket om deze in je tussentijdse informatie op te nemen. 

DGA Dashboard

Basic | Professional | Ultimate

Het DGA Dashboard laat de financiële situatie zien van de directeurgrootaandeelhouder. Op dit dashboard vind je de inkomsten en uitgaven van de DGA inclusief de verschuldigde belasting. De bezittingen en schulden van de DGA inclusief de vermogensmutatie. Kortom alles wat je nodig hebt om de financiële privésituatie van de DGA te bespreken en nog relevanter te worden voor hem.

Alerts

Professional | Ultimate

Pro-actief bijdragen aan het succes van je klanten? De Alerts van Visionplanner richten je aandacht op wat belangrijk is. Je stelt zelf in waneer ze moeten afgaan. Bij aanhoudende omzetdaling? Wanneer de personeelskosten meer dan 50% van de omzet bedragen? Als de kaspositie onder een drempel dreigt te komen? Je ziet alerts in 1 oogopslag in de administratiemonitor. Zo help je je klant door hem tijdig te informeren als er moet worden bijgestuurd!

Liquiditeitsprognose

Ultimate

Onmisbaar voor de controller of ondernemer die serieus aan zijn doelen werkt. Wat heb je aan hoge omzet als je kaspositie helemaal uit de hand loopt? Met de Prognose van Visionplanner geef je je klant maandelijks inzicht in de liquiditeitspositie voor de komende maanden (of jaren). Regeren is vooruitzien. Gelukkig werkt de prognosemodule zo eenvoudig dat iedere kantoormedewerker ermee overweg kan.