Import boekhoudpakketten via connector
  1. Support
  2. Core - Importeren
  3. Import boekhoudpakketten via connector

MLE (Make Life Easier)

Visionplanner Cloud kent de mogelijkheid om cijfers in te lezen vanuit MLE (Make Life Easier). Deze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om een prognose te maken. Vanuit MLE dient dan eerst een export gemaakt te worden.

Dit kan via de onderstaande menu optie:

1-1
2-1

Vervolgens wordt het exportbestand gecreëerd in de dossierindex:
 3
 
Deze kan vervolgens geïmporteerd worden in Visionplanner. 
 

Stap 1 | Selecteer de juiste gegevens

Kies bij de Software voor MLE (Make Life Easier).
4
Vervolg met Connector downloaden.


Stap 2 | Visionplanner Cloud Connector instellen 

Als je de connector opent dienen de instellingen te worden ingegeven om het exportbestand uit MLE te kunnen selecteren.

Na het opslaan leest Visionplanner Cloud het bestand in.

Let op: per jaar heeft MLE een ander bestand. Deze bestanden kun je afzonderlijk na elkaar inlezen om alle jaren in Visionplanner te krijgen.

Stap 4 | Koppelen van rubrieken

Nu de administratie van MLE is ingelezen, kan er gekoppeld worden.