Mijn beginstand liquiditeitsprognose staat op 0, wat nu?

Wanneer je een prognose maakt is het altijd heel belangrijk dat je niet je 'start prognose' laat staan op januari maar dat je die maandelijks doorschuift. Hiermee zorg je er namelijk voor dat hij de laatste stand van de balans namelijk meeneemt en dus zo dicht mogelijk bij de daadwerkelijke cijfers ligt.

De beginstand van de liquiditeit in de prognose komt vanuit de post 'RC-Bank' uit de balans. Wanneer je de 'start prognose' netjes doorschuift blijft deze dan ook kloppen.

Het kan echter zo zijn dat de 'beginstand' in het liquiditeitsoverzicht op '0' staat. Dit betekend dat er dan geen grootboekrekening gekoppeld is onder 'RC-Bank' in de 'vlottende activa > liquide middelen > RC-Bank'.

Nu denk je misschien, maar ik heb geen positieve RC-bank en vandaar dat ik deze gekoppeld heb onder 'schulden' in plaats van 'vorderingen'.

Dan mag je hem alsnog koppelen onder vorderingen want wij hebben een standaard journaalpost in visionplanner die de rc-bank indien negatief saldeert waardoor hij op de balans in de presentatie dan wel netjes onder schulden getoond wordt.