Mei 2022 - releasenotes

Er staat een nieuwe Visionplanner-release gepland. Zoals je van ons gewend bent bevat deze release een aantal nieuwe functionaliteiten. Daarnaast zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd. In dit bericht geven we je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en praten we je bij over andere ontwikkelingen bij Visionplanner.

Nieuwe functionaliteiten:

Twinfield RGS ondersteuning

De import uit Twinfield is uitgebreid met ondersteuning voor RGS versie 3.4.

Toegang  Visionplanner mobiele app

In de gegevens van een medewerker (Beheer Partner → Mededewerkers) kan ingesteld worden of de medewerker toegang heeft met de Visionplanner mobiele app.

Verbeteringen

Verbeteringen voor pilot elektronische handtekening

  • In sommige situaties was de optie om voorlopig te publiceren niet beschikbaar, die is nu weer zichtbaar gemaakt.
  • Indien is aangegeven dat de jaarrekening elektronisch ondertekend moet worden moet de klant ook zelf accorderen. Accorderen namens de klant is in deze situatie niet meer mogelijk.
  • In de taxonomieën is bij de ondertekening het veld 'Reden waarom de bestuurder of commissaris niet heeft ondertekend' de placeholder tekst aangepast zodat deze rekening houdt met de nieuwe statussen van het ondertekeningsproces.

Vaststellen en deponeren

Indien er meerdere personen zijn die de jaarrekening moeten vaststellen, wordt In het Samensteldossier weergegeven wie al vastgesteld heeft, en wie nog moet vaststellen.

NOAB samenstellingsverklaring

De tekst van de NOAB samenstellingsverklaring wordt overgenomen uit het dossier van vorig jaar als deze vorig jaar is aangepast.

Configuratie wijzigingen

Gebruiksvee

In het koppelscherm is de standaard Visionplanner rubriek 'Gebruiksvee' (onder de materiële vaste activa) omgezet naar een subgroep met onderliggende subrubrieken voor verschillende veesoorten.