Layout

Layout instellen

In 'beheer partner' is het mogelijk om zelf aanpassingen te maken in de layout van de applicatie, de communicatie uit de applicatie en het financieel verslag.

Stap 1 | Beheer partner

Ga naar BeheerPartnerButton 'Beheer partner' rechtsboven in het scherm

BeheerPartnerInScreen

Stap 2 | Voeg de kantoorlogo's toe en pas de kleur van de werkbalk aan

In het 'Beheer partner' menu kan je onder het kopje 'Lay-out' het logo van je kantoor toevoegen. We maken onderscheid tussen het logo voor op documenten (de jaarrekening rapporten die je maakt met Visionplanner Compilation) en het header-logo. Het header logo komt linksboven in het scherm te staan in plaats van het Visionplanner logo. 

Let er wel op dat de logo's die je toevoegt aan de juiste eisen voldoen m.b.t. de grootte. 

Tot slot kan je de headerkleur in ditzelfde tabblad aanpassen. Let er wel op dat dit contrasteert met het logo.