Presentaties en widgets aanpassen
  1. Support
  2. Insights - Dashboard
  3. Presentaties en widgets aanpassen

Lay-out van tabel widgets aanpassen

In Visionplanner hebben we sinds de release van december 2020 veranderingen gemaakt in de lay-out en werking van de tabel widgets. Dit maakt het mogelijk om de overzichten mooier te maken door lege tussenregels toe te voegen en waardes dik gedrukt te tonen. Hierbij de uitleg hoe ze werken en wat je aanpassing teweeg brengt.

Let op: Aanpassingen dienen in het sjabloon gedaan te worden. Je moet dus beheerder zijn binnen de omgeving om hierbij te komen. En deze aanpassingen hebben alleen effect op widgets in het dashboard en niet in het financieel verslag.

Layout aanpassen

Zo zien de rijen in de widgets er uit als je nog geen aanpassing hebt doorgevoerd.

We passen nu de widget aan via 'aanpassen'.

 

Vet gedrukt

- Hier voegen we in de brutomarge rij toe dat we hem 'vet gedrukt' willen zien.

- En hier zien we dan het resultaat.

 

Lege regel toevoegen

- Nu voegen we een lege regel toe, deze wordt dan na de rij ingevoegd.

- En hier zien we dan het resultaat.

 

Enkele streep boven waarde

- We voegen nu de 'enkele streep boven waarde' toe.

- En zie hier het resultaat.

 

Dubbele streep onder waarde

-En als laatste de dubbele streep onder de waarde.

- En hierbij het resultaat.