Presentaties en widgets aanpassen
 1. Support
 2. Insights - Dashboard
 3. Presentaties en widgets aanpassen

Kolom groep

Binnen de Visionplanner tabel widgets zijn de kolom groepen voor gedefinieerd voor gebruik. In veel gevallen zullen deze instellingen voldoende voor een juiste werking. 

Indien gewenst kan een kolom groep aangepast of toegevoegd worden aan een tabel widget.

 

 • Kies voor het aanpassen van de tabel widget.
 • Selecteer de optie Kolommen.
 • Indien een kolom groep aanwezig is (bijvoorbeeld Groep 1), selecteer de kolom groep door hierop te klikken.
 • De instellingen voor de kolom groep worden geopend.

 

 

De volgende opties kunnen worden aangepast:

 

Kolomgroep titel

 • Hierin wordt de bovenste van de twee kolomtitels weergegeven.Onderste kolom titel wordt via de kolom instellingen gedefinieerd.
 • [pp] = verkorte periode weergave. Bijvoorbeeld: jan. of 1 in het geval van 4 weekse perioden.
 • [ppp] = lange maand weergave. Bijvoorbeeld januari.
 • [yy] = jaartal verkort. Bijvoorbeeld 22.
 • [yyyy] = jaartal volledig. Bijvoorbeeld 2022 .

 

Periode van

 • Stel de start van de rapportage periode in. 
 • Standaard = volgen dashboard instellingen (aanbevolen).
 • Begin boekjaar = Eerste periode van het boekjaar.
 • Eind boekjaar = Laatste periode van het boekjaar.
 • Verschuiving. Bijvoorbeeld: -1 periode = vorige periode. Keuze uit periodes of boekjaren.Periode t/m

 • Stel het eind van de rapportage periode in.
 • Standaard = volgen dashboard instellingen (aanbevolen).
 • Begin boekjaar = eerste periode van het boekjaar.
 • Eind boekjaar = laatste periode van het boekjaar.
 • Verschuiving. Bijvoorbeeld 1 boekjaar = volgend boekjaar. Keuze uit periodes of boekjaren.

 

Periode volgorde

 • Presenteer van oud naar nieuw of van nieuw naar oud.

 

Weergave

 • Kolom weergave suggestie voor onderliggende kolommen. De individuele kolom instelling zal altijd leidend zijn over de kolom groep instellen.Niet alleen bestaande kolom groepen kunnen worden gemuteerd, ook nieuwe groepen kunnen worden toegevoegd met de bovenstaande instellingen.