1. Support
  2. Importeren
  3. Import boekhoudpakketten

KING Finance/Accountancy

Voorbereiding - KING Finance of KING Accountancy verbindingscode

Voordat uit KING Finance of KING Accountancy de cijfers kunnen worden ingelezen dient er eerst de verbindingscode (ook wel: omgevingscode) te worden gekopieerd. Je dient ook de beschikking te hebben over cloudswitch om cijfers in andere applicaties in te kunnen lezen. Hoe je deze uit KING Finance/Accountancy kan ophalen staat hieronder beschreven:

Stap 1 | Inloggen op KING Finance of KING Accountancy

Log in op de KING Finance/Accountancy omgeving en klik op Beheer | Verbindingen

Stap 2 | Kies voor Verbindingen en kopieer de code

Gebruik de zoek functie en zoek op 'Visionplanner':

Klik op de applicatie om vervolgens de code te kopiëren naar het klembord:

Stap 3 | Importeer in Visionplanner

Als je voor het eerst gaat importeren in een nieuwe administratie, kies dan bij het aanmaken van de administratie bij de Boekhouding de optie KING Finance/Accountancy:

Plak de omgevingscode in het daartoe bestemde veld en vervolgens op 'Administraties ophalen'

Geef de gewenste boekjaren aan die geïmporteerd moeten worden en klik tot slot op 'Afronden'.