Juni 2019 - Releasenotes

Er staat een nieuwe Visionplanner-release gepland. Zoals je van ons gewend bent bevat deze release een aantal nieuwe functionaliteiten. Daarnaast zijn er diverse verbetering doorgevoerd. In dit bericht geven we je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en praten we je bij over interessante ontwikkelingen bij Visionplanner.

 

Nieuwe toelichtingen Financieel verslag

Het financieel verslag heeft de volgende 3 nieuwe toelichtingen gekregen in toelichting op de winst- en verliesrekening:

 • Gemiddeld aantal werknemers
 • Gebeurtenissen na balansdatum
 • Baten en lasten uit voorgaande jaren

 

Toelichtingen op Leningen

Er zijn tekstblokken toegevoegd onder alle langlopende schulden zodat leningen toegelicht kunnen worden met looptijd, rentepercentage, zekerheden, etc.

Op dit moment ontwikkelt Visionplanner ook de mogelijkheid om de leningen toe te lichten met een verloopoverzicht.

 

Kasstroomoverzicht

Het financieel verslag is uitgebreid met het kasstroomoverzicht. Hoewel voor de meeste jaarrekeningen niet verplicht, kan het overzicht in veel gevallen het nodige inzicht geven in de geldstromen van een onderneming. Dit hoofdstuk staat niet standaard aan, maar kan aangevinkt en daardoor toegevoegd worden aan het financieel verslag.

 

Administratiedossier

Verbeterde weergave van checklists

We hebben de notities die zijn toegevoegd in de checklists beter zichtbaar gemaakt door het tekstballonnetje donkerder te kleuren. Daarnaast verschijnt de inhoud van een notitie in een tooltip als je er met de muis overheen beweegt.

 

Daarnaast is bovenaan de checklist een filter toegevoegd waarmee je alleen de vragen met (of zonder) notitie zichtbaar kunt maken. Beide wijzigingen helpen je om sneller inzicht te krijgen in de onderwerpen waar ook echt iets te melden is.

 

Checklists kopieren

Nieuwe checklists aanmaken kon al. Nu is het echter ook mogelijk om een kopie van een bestaande checklist als basis te gebruiken. Je kunt een eigen of Visionplanner checklist als basis gebruiken. Je kunt nu met minimale inspanning een variant maken op een bestaande checklist.

 

Content van partners

Gedurende de maand mei zijn diverse checklists voor administratieve dienstverlening van partners toegevoegd aan de content die standaard met Visionplanner mee wordt geleverd (o.a. Fiscount, Novak en Extendum). In juni zullen checklists van nog een tweetal partners worden opgenomen.

 

Ondertekening met beroepscertificaat

Voor het ondertekenen van een accountantsverklaring in SBR-formaat wordt de techniek van Linking & Signing toegepast. Met deze techniek worden de SBR inrichtingsstukken en de SBR samenstellingsverklaring onlosmakelijk aan elkaar verbonden en met een PKI beroepscertificaat ondertekend.

Visionplanner heeft hiervoor een koppeling gemaakt met PKIsigning. Op onze portalkun je lezen wat je precies nodig hebt om te kunnen ondertekenen met beroepscertificaat en hoe dat in zijn werk gaat.

 

De ondertekening met beroepscertificaat door middel van linking & signing is in eerste instantie ontwikkeld voor het ondertekenen van accountantsverklaringen in SBR-formaat en is niet geschikt voor ondertekening van de samenstellingsverklaring in het financieel verslag.

 

Nieuwe training 'samenstellen voor accountants'

Ben jij accountant en stel je jaarrekeningen samen met Visionplanner? Dan is deze training er speciaal voor jou. In deze training staan we stil bij alle vaktechnische aspecten rondom het samenstellen in Visionplanner. In de ochtend is er aandacht voor het theoretisch kader van samenstellen conform COS 4410. In de middag ga je gezamenlijk met de trainer aan de slag door in Visionplanner een dossier op te bouwen. Deze training wordt in samenwerking met Auxilium georganiseerd.

Meld je aan

 

Fiscale positie in het kantoorsjabloon

Het is vanaf nu mogelijk om in het kantoorsjabloon de fiscale positie uit te breiden met eigen rubrieken. Dit geldt voor zowel de fiscale positie voor rechtspersonen als natuurlijke personen.

 

Afwerking risico's

Het invullen van de conclusie bij risico’s in het samensteldossier is vanaf nu pas mogelijk nadat de dossier-items van alle instructies en taken in het risico zijn voltooid. Op deze manier wordt bewaakt dat dossier-items niet meer gewijzigd worden na afwerking van het risico of sluiten van het dossier.

 

Uitbreiding koppeling iMuis online

Grootboekrekeningen geïmporteerd vanuit iMuis Online zullen voortaan met RGS codes worden geïmporteerd en op basis hiervan automatisch gekoppeld worden aan Visionplanner rubrieken.

 

SBR Kredietrapportage

De nieuwe kredietrapportage taxonomieën van BT13 zijn op dit moment nog door Visionplanner in ontwikkeling. Zolang deze taxonomieën nog niet beschikbaar zijn kan gebruik worden gemaakt van de reeds aanwezige BT12 taxonomieën.

Alle kredietrapportage taxonomieën van BT11 en eerder worden met ingang van de aankomende release gedeactiveerd omdat deze niet meer worden ondersteund door SBR Nexus (voorheen SBR banken). 

Als je op dit moment nog kredietrapportages in behandeling hebt over het jaar 2016 dan adviseren we je om deze voor 11 juni 2019 af te ronden. Moet je binnenkort nog een nieuwe kredietrapportage over het jaar 2016 of eerder aanmaken dan kun je daarvoor de BT12 taxonomie gebruiken.

 

Data export

De AVG-wetgeving vereist in het kader van data portabiliteit van Visionplanner dat de data van dossiers geëxporteerd moet kunnen worden naar een uitwisselbaar bestandsformaat. Om aan deze verplichting te voldoen is een exportfunctie toegevoegd op de abonnementenpagina. De inhoud van dossiers wordt geëxporteerd naar .json bestand. In dit bestand zijn ook bijlagen opgenomen. Er is bewust niet gekozen voor een PDF-format omdat PDF vrijwel nooit uitwisselbaar is andere software systemen.

 

Opgeloste klant-issues

 • Layout geconsolideerd verslag is niet juist
 • Dossier-items te wijzigen bij geaccordeerd dossier
 • Factuurspecificatie ligt er weer uit, of komt dit door de 1e van de maand
 • Abonnement kan niet uitgezet worden
 • Rekeningen zonder waarde (mutaties) worden meegenomen in doorzoomoverzicht
 • Cannot open fiscal position in template
 • Ongeldige vjp in administratie maar waar is een raadsel
 • Foutmelding m.b.t. adres in publicatiestukken
 • Number of users that is shown in the admin section of labels is incorrect
 • VP dossier blijft terugkomen, ook na verwijderen