Releasenotes 2023

Juli 2023 - releasenotes

De nieuwe Visionplanner release is er weer. Zoals je van ons gewend bent bevat deze release een aantal nieuwe functionaliteiten. Daarnaast zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd. In dit bericht geven we je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Visionplanner Core - Verbeteringen

Geselecteerde periode blijft bewaard per gebruiker

Als een gebruiker een bepaalde periode heeft geselecteerd in een presentatie of bij de ‘Actuele cijfers uitwerken’ blijft deze bewaard na het afmelden en opnieuw aanmelden. Ook bij het wisselen tussen de presentaties en het uitwerken van de actuele cijfers blijft dezelfde periode bewaard.

Niet noodzakelijke gebruikers gegevens worden automatisch verwijderd

Als een klant gebruiker inactief wordt gemaakt, worden de niet noodzakelijke gegevens (profielfoto, handtekening en telefoon nummer) automatisch verwijderd (na 3 maanden).

Import Visma Yuki op basis van RGS

Indien er binnen yuki van het referentiegrootboekschema gebruik gemaakt wordt, zal deze ook gebruikt worden bij het koppelen van de grootboekrekeningen aan de Visionplanner rubrieken. Deze worden dan automatisch gekoppeld op basis van de RGS code. 

Facturen te downloaden vanuit de openstaande posten bij AFAS

De gekoppelde documenten zijn nu te downloaden bij de openstaande posten als er vanuit AFAS Profit Online is geïmporteerd.

‘Alert’ icoontje bij het import/export

Indien er een import of een export vanuit Visionplanner niet is gelukt, wordt er een foutmelding getoond bij de betreffende import of export. Dit is alleen te zien nadat er op het import/export icoontje is geklikt. Dit is nu verbeterd door een alert icoontje te tonen, zodat na het openen van een administratie direct zichtbaar is als er een (automatische) import of export is mislukt.

Balken aan de zijkant van de applicatie verwijderd

Door het verwijderen van de grijzen balken wordt Visionplanner op een volledig scherm weergegeven. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar binnen de administratiemonitor, samenstellen en beheer partner. 

Visionplanner Compilation (First Edition) - Nieuwe functionaliteiten

Aangepaste rubrieknamen voor zorginstellingen

Voor zorginstellingen (herkenbaar aan een SBI-code beginnend met 86, 87 of 88) die onder de RJ655 voor kleine personenvennootschappen vallen (rechtsvormen ‘Maatschap’, ‘Vennootschap onder firma’ en ‘Commanditaire vennootschap’), zijn speciale omzetgroepen van toepassing.

Als gebruik wordt gemaakt van de standaard rubriekenstructuur, zullen voor deze administraties de netto-omzetgroepen hernoemd zijn naar ‘Baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening’ en de daarbij behorende subrubrieken. Deze rubriek en subrubrieken zullen ook worden weergeven in de jaarrekening.

Door de omzetrekeningen te koppelen aan deze subrubrieken, zal dus automatisch de winst-en-verliesrekening worden weergegeven zoals voorgeschreven door de RJ655.

69d50007-7b4a-44c5-861d-2a75ef7eee4a

Visionplanner Compilation (First Edition) - Verbeteringen

Toelichting indien 'Verzenden' linkje is uitgeschakeld

Als het om een bepaalde reden niet mogelijk is om de ‘Verzenden’ optie te gebruiken in een dossier om de jaarrekening aan te leveren bij het benchmarksysteem van Visionplanner of SRA wordt er een toelichting getoond met de reden waarom het verzenden is uitgeschakeld.

Visionplanner Insights - Nieuwe functionaliteiten

Balken aan de zijkant van de applicatie verwijderd

Door de (grijze) balken aan weerszijden van de applicatie te verwijderen ontstaat er binnen een presentatie meer ruimte voor het weergeven van tabellen en widgets. 

image-20230630-102221

Bestaande presentaties worden nog binnen de klassieke weergave getoond zodat er geen verschuiving van widgets op zal treden. Vergeet daarom niet je presentaties bij te werken zodat je optimaal gebruik maakt van deze nieuwe functionaliteit.

Een beschrijving van de uit te voeren aanpassing tref je hier aan.

Nieuwe presentaties zullen automatisch ingesteld worden op een volledige scherm weergave. Klassieke- en volledige scherm weergaves kunnen door elkaar gebruikt worden.

De Visionplanner presentatie bibliotheek wordt de komende maanden bijgewerkt zodat alle aanwezige presentaties geschikt zijn voor een volledige scherm weergave.

Door het benutten van de volledige scherm breedte zijn de help- en supportfunctionaliteiten verhuisd naar de bovenste applicatie balk.

image-20230630-102428

Visionplanner Insights - Verbeteringen

Proefperiode voor Scenario’s verlengd

De gratis proefperiode voor Scenario’s wordt verlengd tot 1 oktober 2023. Wil je gebruik maken van de scenario optie voor begroting en prognose meld je dan via support aan voor deze pilot functionaliteit. 

Export naar Benchmark Systeem alleen als alle rekeningen zijn gekoppeld

Om de kwaliteit van de gegevens die naar het Benchmarksysteem van Visionplanner en van het SRA geëxporteerd worden zo hoog mogelijk te houden, vindt er eerst een controle plaats of alle grootboekrekeningen wel gekoppeld zijn aan een Visionplanner rubriek. Als dat niet het geval is, zal er niet geëxporteerd worden en verschijnt er een foutmelding bij de export.

SBI code uit klantenkaart wordt overgenomen bij benchmarkselectie

Als er wordt gekozen om nieuwe benchmark gegevens te importeren, wordt de SBI code alvast gebruikt t.b.v. het selecteren van de juiste benchmark. Uiteraard is deze wel gewoon aan te passen.