Juli 2019 - Releasenotes

Er staat een nieuwe Visionplanner-release gepland. Zoals je van ons gewend bent bevat deze release een aantal nieuwe functionaliteiten. Daarnaast zijn er diverse verbetering doorgevoerd. In dit bericht geven we je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en praten we je bij over andere ontwikkelingen bij Visionplanner.

 

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Een tekstveld voor Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa is toegevoegd aan het financieel verslag.

 

 

Salderings VJP's consolidatie

Bij consolidaties worden vanaf nu voor alle entiteiten rubrieken gesaldeerd met behulp van salderings VJP's. Deze salderings VJP's worden standaard door Visionplanner aangemaakt onder de Eliminatie-VJP's.

 

Kredietrapportages BT13

De nieuwe versies voor de kredietrapportages (BT13 inrichtingsstukken beperkt en inrichtingsstukken natuurlijk persoon) zijn toegevoegd.

 

Dossiermonitor uitbreidingen

Er zijn extra statussen toegevoegd. Bijvoorbeeld 'Akkoord acceptatie fase' en 'Akkoord opdrachtverantwoordelijke'. Gebruikers kunnen op deze kolom in de dossiermonitor sorteren.

 

 

Koppel administratie aan andere sjabloon

Een administratie die is gekoppeld aan een sjabloon kan gekoppeld worden aan een andere sjabloon.

 

Dossiers sluiten en heropenen

Het sluiten en heropenen van dossiers kan vanaf nu alleen door de opdrachtverantwoordelijke gedaan worden.

 

Opgeloste klant-issues

  • Holding in consolidatie wordt niet getoond
  • Fouten in consolidatie
  • Foutmelding VAS500 in kredietrapportage
  • 4-cijferige code Exact.
  • Namen van presentatie afwijkend ten opzichte van sjabloon
  • Geen e-mail na publicatie