Samensteldossier voor EZ/VOF

Jaarrekening voor een Vennootschap onder firma (Vof)

Maak je een jaarrekening voor een klant die een Vof heeft? In dit artikel beschrijven we wat je kunt doen.

Vennootschap onder Firma (Vof)

Samenstellen

  • (Accountants) Samenstellingsverklaring 
  • Financieel Verslag incl. sectie "Jaarrekening" (let op accountants: PDF genereren inclusief Samenstellingsverklaring)

Presenteren

  • Jaarrekeningpresentatie

Strikt genomen hoeft voor een Vof geen samenstelopdracht te worden uitgevoerd. Veel klanten stellen het echter wel op prijs om een "samenvatting van het afgelopen jaar" te krijgen, met name voor de vastlegging van de resultaatverdeling onder de firmanten.

Gebruik hiervoor het Financieel Verslag, inclusief de specificatie van het Eigen Vermogen, maar ook de Jaarrekeningpresentatie.

Zorg vantevoren dat je in Visionplanner:

  • het Resultaat Boekjaar correct verdeelt middels een VJP.

Hoe je de samenstellingsverklaring kan opnemen in het financieel verslag staat in dit artikel beschreven.