Samensteldossier voor BV

Jaarrekening voor een kleine BV

Maak je een jaarrekening voor een klant die een kleine BV heeft? In dit artikel beschrijven we wat je kunt doen.

Tip: Een onderneming geldt als "kleine BV" als deze minimaal 2 jaar achter elkaar voldoet aan minimaal 2 van onderstaande 3 eisen:
- Activa: tussen 350.000 en 6 mln
- Netto Omzet: tussen 700.000 en 12 mln
- Gemiddeld aantal werknemers: tussen 10 en 50 
(bron: Kamer van Koophandel)

BV Klein - enkelvoudig

Samenstellen

 • Financieel verslag en/of SBR Inrichtingsstukken
 • Samenstellingsverklaring
 • Publicatiestukken

Presenteren

 • Jaarrekeningpresentatie

 Deponeren

 • Publicatiestukken

Is je klant een kleine BV, dan moet je minimaal de inrichtingsstukken en publicatiestukken samenstellen.

Ben je daarnaast accountant, dan moet je de inrichtingsstukken ook voorzien van een samenstellingsverklaring en je moet zorgen voor een deugdelijk opdrachtdossier.

BV Klein - geconsolideerd

Samenstellen

 • Financieel verslag en/of SBR Inrichtingsstukken (deze worden gevuld met zowel de enkelvoudige als geconsolideerde cijfers)
 • Samenstellingsverklaring
 • Publicatiestukken (deze wordt alleen gevuld met de enkelvoudige cijfers) 

Presenteren

 • Jaarrekeningpresentatie (geconsolideerd)

 Publiceren

 • Publicatiestukken

Hier geldt hetzelfde als bij de enkelvoudige kleine BV, maar zorg vantevoren dat in Visionplanner

 • de consolidatiestructuur correct is ingericht
 • de juiste eliminatieposten zijn ingesteld
 • de laatste cijfers van alle entiteiten zijn ingelezen
 • het opdrachtdossier bij het aanmaken wordt ingesteld op geconsolideerd

 Tijdens het samenstellen zie je dat alle cijfers zowel enkelvoudig als geconsolideerd worden getoond.

In de inrichtingsstukken NT2015 staan aparte secties voor enkelvoudige en geconsolideerde cijfers. Deze worden door Visionplanner beide gevuld.

De publicatiestukken kunnen uitsluitend enkelvoudig worden ingediend. Dit komt omdat er momenteel geen taxonomie beschikbaar is voor publicatie van geconsolideerde cijfers.