Jaarrekening voor een Eenmanszaak (EZ)

Maak je een jaarrekening voor een klant die een Eenmanszaak heeft? In dit artikel beschrijven we wat je kunt doen.

Samenstellen

  • (Accountants) Samenstellingsverklaring
  • Financieel Verslag incl. sectie "Jaarrekening" (let op accountants: PDF genereren inclusief Samenstellingsverklaring) 

 Presenteren

  • Jaarrekeningpresentatie

Strikt genomen hoeft voor een Eenmanszaak geen samenstelopdracht te worden uitgevoerd. Veel klanten stellen het echter wel op prijs om een "samenvatting van het afgelopen jaar" te krijgen.

Gebruik hiervoor het Financieel Verslag, maar ook de jaarrekeningpresentatie.

Zorg van tevoren dat je in Visionplanner het Resultaat Boekjaar middels de winstverdeling hebt verwerkt.