1. Support
  2. Samensteldossier
  3. Samensteldossier voor stichting of vereniging

Jaarrekening van een stichting

Om een jaarrekening voor een stichting te maken, heb je Samenstelpraktijk Ultimate nodig.

De rechtsvorm vind je op de Klantenkaart > Bedrijfsgegevens.

Heb je daar opgegeven dat de rechtsvorm ‘Stichting’ is? Dan moet je bij het aanmaken van een nieuw samensteldossier deze keuze verfijnen. Je geeft aan om welk type stichting of vereniging het gaat.

Wat zijn de gevolgen?

  • Termen worden aangepast, zo wordt ‘winst-en-verliesrekening’ de ‘staat van baten en lasten’.
  • Als je een begroting maakt, komt die ook in de staat van baten en lasten. De begroting kan alleen ingevuld worden als er minimaal 'Adviespraktijk Basic' abonnement is aangezet. En de begroting komt alleen terug bij de gemaakte keuze 'groot RJ640'.