Thema dashboards

Inhoud Themadashboards

 

Van ieder themadashboard zijn 3 verschillende presentaties beschikbaar; een standaardpresentatie, een presentatie inclusief begroting en een presentatie inclusief prognose. De standaardpresentatie zet de actuele cijfers af tegen de cijfers van vorig jaar.

Heb je een begroting opgesteld voor een klant, maak dan gebruik van het themadashboard inclusief begroting. Op verschillende plaatsen in het dashboard worden de cijfers dan afgezet tegen de begroting. De begroting vormt tevens de basis voor de forecasts. Daarnaast beschikt dit dashboard over een extra tabblad ‘begroting’, waarin de begroting van de winst- en verliesrekening wordt weergegeven.

Heb je een prognose opgesteld voor een klant, maak dan gebruik van het themadashboard inclusief prognose. Op verschillende plaatsen in het dashboard worden de cijfers dan afgezet tegen de prognose. De prognose vormt tevens de basis voor de forecasts.

De 3 verschillende presentaties zijn tevens in een geconsolideerde variant beschikbaar.  De geconsolideerde varianten beschikken over een extra tabblad waarin de consolidatiestaat van de winst- en verliesrekening en de balans wordt weergegeven. Let er bij de geconsolideerde presentaties op dat de openstaande posten en de personeelsgegevens niet geconsolideerd worden weergegeven.

In de werkinstructie per themadashboard kan je teruglezen uit welke tabbladen ieder themadashboard bestaat en wat er in die tabbladen wordt weergegeven. Tevens kan je hier teruglezen hoe de grootboekrekeningen gekoppeld moeten worden en welke aanvullende gegevens er ingevuld kunnen worden om optimaal gebruik te kunnen maken van het themadashboard.