1. Support
  2. Importeren
  3. Import boekhoudpakketten

KING Finance/Accountancy (voorheen: IMuis Online)

Video 

Klik hier om de video te bekijken als u alleen een zwart beeld krijgt te zien! 

Nieuwe naam voor iMuis

De leverancier van iMuis Online heeft de naam van hun producten onlangs gewijzigd in KING Finance en/of KING Accountancy. De werking van de koppeling bleef gelijk. De schermknipsels worden binnenkort aangepast.

Voorbereiding - IMuis Online verbindingscode


Voordat uit IMuis Online de cijfers kunnen worden ingelezen dient er eerst de verbindingscode (ook wel: omgevingscode) te worden gekopieerd. Je dient ook de beschikking te hebben over cloudswitch van IMuis Online, om cijfers in andere applicaties in te kunnen lezen. Hoe je deze uit IMuis Online opvraagd staat hieronder beschreven:

Stap 1 | Inloggen op IMuis Online
Log in op de IMuis Online omgeving en ga naar je gegevens


Stap 2 | Kies voor Verbindingen en kopieer de code
Kies voor het tabblad Verbindingen en kopieer de verbindingscode naar het klembord.

Importeren in Visionplanner Cloud
Als je voor het eerst gaat importeren in een nieuwe administratie, kies dan in het scherm "Mijn presentatie" bij de Boekhoudsoftware de optie IMuis Online
  Na
Na het invullen van de verbindingscode kun je nog kiezen waarop je de nieuwe presentatie wilt baseren. De keuze bestaat uit de sjablonen, gedeelde configuraties en de standaardpresentatie van Visionplanner. 
 
Tot slot kies je voor Cijfers inlezen om de import te bevestigen en de gegevens in te lezen.
 
Koppel voor een volledige presentatie de rubrieken, lees meer hier over het koppelen van jouw administratie aan Visionplanner