1. Support
  2. Importeren
  3. Import boekhoudpakketten via connector

Import van de .adm bestanden uit Audition

Visionplanner kent de mogelijkheid om cijfers in te lezen vanuit Unit4 Audition.
Dit kan middels het inlezen van een Audition administratie (adm-file). Deze file wordt door Audition aangemaakt in een map op de locatie waar Audition geïnstalleerd staat.

Stap 1 | Vul de juiste gegevens in Visionplanner in

Als eerste dien je de software aan te geven waarmee je wilt inlezen in Visionplanner Cloud. Selecteer hier Unit4 Audtion database. Vervolgens dient er een presentatie te worden gekozen waarop je de nieuwe presentatie wilt baseren. In het overzicht komen alle sjablonen en gedeelde configuraties te staan, maar ook de standaardpresentatie van Visionplanner is te selecteren.

Na bovenstaande handelingen klik je op de knop "Cijfers inlezen" en klik je op "Connector downloaden".
De connector die de verbinding legt met Visionplanner Cloud en de importbron wordt nu gedownload en je dient deze vervolgens uit te voeren.

Stap 2 | Vul de juiste gegevens in de Visionplanner Cloud Connector in

Selecteer in de connector de bestandsnaam van de Audition Database en klik vervolgens op "Importeren".
De cijfers worden nu ingelezen in Visionplanner Cloud.