Winst- en verliesrekening

Hoe werkt de omzet en debiteuren in de prognose?

Wanneer je met een prognose werkt in Visionplanner en die netjes maandelijks doorschuift dan heb je in de Winst en Verlies rekening de omzet die je kan prognotiseren voor de komende tijd. Deze vul je met bedragen en geeft daarop een verdeling in procenten aan.

 Als je dat in hebt gesteld dan heb je in de balans een verdeling van debiteuren. Deze afloop geldt voor de debiteuren die van de balans komen die in de boekhouding aanwezig zijn.

Dus als je nog een post debiteuren in de boekhouding hebt.

 Deze zul je dan beide uiteindelijk terug zien in de liquiditeit. De post voor 'omzet' wat de omzet uit de winst en verlies is die handmatig ingevuld is en verdeeld wordt op basis van wat er in staat in de percentages. Daarnaast de post afloop debiteuren voor wat er ingevuld is bij de balans. Beide zullen dan resulteren in de ontvangsten.