1. Support
  2. Consolideren
  3. Geconsolideerde begroting/prognose

Geconsolideerde prognose

Het uitwerken van een geconsolideerde prognose vergt weinig extra werkzaamheden. In feite wordt deze automatisch samengesteld op het moment dat de enkelvoudige prognoses zijn gemaakt.

In het onderstaande sterk vereenvoudigde voorbeeld is er sprake van een Holding en 2 werkmaatschappijen.

Voor Bedrijf A BV is de onderstaande prognose gemaakt:

Voor Bedrijf B BV is de onderstaande prognose gemaakt:

 

Voor de Holding BV is de onderstaande prognose gemaakt:

Zoals je ziet worden er in de holding geen bedragen geprognotiseerd voor Resultaat deelnemingen en muteren de Deelnemingen zelf ook niet (ondanks er wel degelijk resultaten worden geprognotiseerd in deze deelnemingen).

Het is uiteraard wel mogelijk om dit op te nemen in de prognoses, maar niet erg praktisch. Het wordt dan erg bewerkelijk en voor het 'geconsolideerde plaatje' niet relevant. Het wordt dus aanbevolen om het resultaat deelneming niet te prognotiseren.

Als er in de Holding nu de widgets 'Consolidatiestaat winst-en-verlies' en 'Consolidatiestaat balans' worden toegevoegd hebben deze standaard betrekking op de actuele cijfers. Via de widget instellingen kunnen deze eenvoudig worden omgezet naar de prognose cijfers. 

Uitgaande van bovenstaande situatie zullen deze er als volgt uit zien:

 

Je ziet dat alle standaard eliminaties zoals intercompany leveringen en rekening-courant verhoudingen automatisch uitgevoerd worden.

Ook de eliminatie van de deelnemingen gebeurd automatisch, maar doordat er in de prognose geen resultaat deelneming wordt geboekt in de Holding BV, wijkt het Eigen vermogen van de werkmaatschappij af van de waarde van de deelneming in de Holding.

Dit verschil wordt nu automatisch verwerkt als onverdeeld resultaat, waardoor het geconsolideerde Eigen Vermogen gewoon de juiste waarden weergeeft. Het enige gevolg van het niet boeken van het resultaat deelneming in de prognose is een vestzak-broekzak waarde voor het Onverdeeld resultaat in de enkelvoudige holding en de eliminatie kolom.