1. Support
  2. Administratie instelling

Fiscale positie

In het menu 'Actuele cijfers uitwerken' kun je de actuele cijfers uitwerken, middels extracomptabele journaalposten of winstverdeling. In dit menu kun je ook de fiscale positie uitwerken.

De fiscale positie is afhankelijk van de gekozen ondernemingsvorm op de klantenkaart. Er is een onderscheidt tussen rechtspersonen (zoals de besloten vennootschap) en natuurlijke personen (zoals eenmanszaak of vennootschap onder firma).

Een voorbeeld van een rechtspersoon zie je hieronder:

Rubrieken die moeten aansluiten met de jaarrekening (zoals resultaat voor belasting) worden gesynchroniseerd in de fiscale positie en zijn dus niet te bewerken.

Voor andere rubrieken, zoals Bijtellingen en Aftrekbare posten kunnen wel waarden worden ingevuld. Alle gangbare rubrieken zijn reeds voorgedefinieerd in Visionplanner, maar mocht je nog een specifieke rubriek missen, kan deze eenvoudig toegevoegd worden:

Toegevoegde rubrieken kunnen ook aangepast of verwijderd worden.

Indien de berekende belastinglast of belastingpositie afwijkt van de belastinglast uit de winst-en-verliesrekening of belastingpositie uit de balans, dan zal dit verschil zichtbaar zijn in de controletelling. Het is dan zaak om het verschil te specificeren of de belastinglast te corrigeren, zodat het verschil weer op 0 uitkomt.

  

Ten aanzien van de natuurlijke personen geldt een nagenoeg zelfde werking, maar dan met afwijkende rubrieken.

De fiscale positie is op dit moment nog niet te gebruiken voor:

- Verkort boekjaar (workaround is om de invoer te delen door aantal maanden van het boekjaar *12) - Verlengd boekjaar - Geconsolideerd / Fiscale eenheid - Gebroken boekjaar   In deze situatie kun je in het financieel verslag verwijzen naar het rapport van de fiscale aangifte.