Fiscaal-online

De koppeling met Fiscaal-online.nl werkt door middel van een export bestand uit Visionplanner. Dit bestand kan je importeren in Fiscaal-online.nl.

Klik op het icoontje achter 'Genereren'. 

Er wordt een exportbestand aangemaakt. Klik op het icoontje om te downloaden.

Het exportbestand wordt geplaatst in de downloadmap en krijgt de naam van de administratie met de toevoeging Vennootschapsbelasting of Inkomstenbelasting plus jaartal.

Import in Fiscaal-online.nl 

Ga naar www.fiscaal-online.nl en ga naar het aangifte tabblad. Voeg een nieuwe aangifte toe of open een reeds aangemaakte aangifte.

Bij het menu Balans kun je rechtsboven klikken op de groene knop: Gegevens importeren.

In het volgende scherm kun je het geëxporteerde bestand selecteren door op de knop 'Bestand kiezen' te klikken (standaard in de downloadmap).

Klik op 'Volgende'. De indeling van het bestand wordt nu weergegeven. Standaard is deze al juist ingedeeld en hoeft er niets aangepast te worden.

Klik nu op 'Import Starten' en de gegevens worden ingelezen. Hierna kun je verder met het invullen van de aangifte.