Releasenotes 2023

Februari 2023 - releasenotes

De nieuwe Visionplanner release is er weer. Zoals je van ons gewend bent bevat deze release een aantal nieuwe functionaliteiten. Daarnaast zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd. In dit bericht geven we je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Visionplanner Core - Nieuwe functionaliteiten

Administratie archiveren

Met de nieuwe archieffunctie maakt Visionplanner het makkelijker om te voldoen aan de bewaarplicht. Je kunt de functie bijvoorbeeld gebruiken als klanten stoppen met hun onderneming of vertrekken bij jouw kantoor en de administratie nog bewaard moet worden. Een gearchiveerde administratie kan geopend worden en dossiers kunnen bekeken worden, maar verder kunnen er geen bewerkingen meer plaatsvinden. Een gearchiveerde administratie kan op elk moment weer geactiveerd worden.

Visionplanner Core - Verbeteringen

Navigatie klantenkaart

Eerder werd bij het sluiten van de klantenkaart altijd het dashboard getoond. Nu ga je terug naar het vorige scherm. Bijvoorbeeld wanneer je de klantenkaart opent vanuit het samensteldossier om de rechten voor het samensteldossier in te stellen: bij het sluiten van de klantenkaart kom je nu direct weer terug in het samensteldossier.

Documentbron Zenvoices voor Twinfield

Als gebruik gemaakt wordt van Zenvoices kun je vanaf nu direct vanuit Visionplanner inzoomen tot de documenten. Hoe je de documentbron instelt lees je hier.

Koppeling iMuis Online

King Software heeft de naam van iMuis Online veranderd.
De financiële import vanuit iMuis Online heet daarom voortaan King Finance/Accountancy.

Koppeling Accountview: Import kilogrammen en aantallen

Voor gebruikers van de Accountview Agro module is het nu ook mogelijk om aantallen en kilogrammen te importeren als aanvullende cijfers in Visionplanner. Deze optie is beschikbaar voor administraties met een Insight Premium of Ultimate abonnement. Meer uitleg vind je in dit artikel

Periode-instelling consolidatie

Voorheen werd altijd de laatst beschikbare periode gekozen bij het openen van de consolidatie. Vanaf nu blijft de laatst ingestelde periode bewaard.

Ongeldige voorafgaande journaalposten

Als er ongeldige voorafgaande journaalposten zijn, worden deze nu altijd bovenaan de lijst weergegeven, onafhankelijk van de geselecteerde periode. Voorheen werden deze alleen in de periode weergegeven waar ze betrekking op hadden.

Controle toegevoegd op gebruik labels

Het toekennen van labels aan administraties en kantoormedewerkers kan ertoe leiden dat bepaalde medewerkers administraties niet meer kunnen zien. Voorheen controleerde het systeem dan niet of de betreffende medewerkers nog rollen en rechten hadden in deze administraties. Deze controle is nu toegevoegd. Het is daardoor niet meer mogelijk om een label toe te kennen aan een medewerker zolang deze nog op de klantenkaart staat van een administratie zonder dit label. Ook is het niet meer mogelijk om een label te verwijderen van een administratie zolang er nog medewerkers op de klantenkaart staan met dit label.

Voor in het verleden ontstane situaties waarbij actieve medewerkers door de toepassing van labels geen toegang meer hebben tot administraties waarop ze nog wel rollen hebben, kan ook een waarschuwing getoond worden bij het wijzigen van de instellingen van de betreffende administratie of medewerker. In deze waarschuwing wordt ook vermeld hoe deze situatie kan worden opgelost.

Werken in meerdere browser tabbladen

Het is vanaf nu mogelijk om in verschillende browser tabbladen te werken, waarbij meerdere administraties tegelijk geopend zijn. Ideaal voor als je bezig bent met het uitwerken van een consolidatie structuur of als je snel iets wilt checken in een andere administratie. Het is nu niet meer nodig om te werken met inprivate of incognito vensters.

Visionplanner Compilation (First edition) - Nieuwe functionaliteiten

Nieuwe toelichtingen financieel verslag

De volgende velden zijn toegevoegd aan het hoofdstuk ‘Toelichting op de jaarrekening’ in het financieel verslag (zowel voor de enkelvoudige als geconsolideerde jaarrekening):

 • Beëindiging van bedrijfsactiviteiten
 • Foutherstel
 • Fusies en overnames
 • Leases
 • Op aandelen gebaseerde betalingen
 • Pensioenregelingen
 • Bijzondere posten
 • Financiële instrumenten

Let op: ‘Leases’ en ‘Bijzondere posten’ staan standaard aan. Deze zullen ook worden toegevoegd aan bestaande rapporten die nog niet zijn geaccordeerd. Als deze niet hoeven worden opgenomen moeten ze dus nog uitgezet worden.

SBR Jaarrekening voor banken

De nieuwe taxonomieën (FT17) voor 2022 zijn toegevoegd. Deze bevatten twee nieuwe verplichte velden: ‘Gebruikte opstelsoftware’ en ‘De naam van de accountant betrokken bij het opstellen van de rapportage’. De ‘Gebruikte opstelsoftware’ is standaard voorgevuld met ‘Visionplanner’. De naam van de accountant betrokken bij het opstellen van de rapportage moet worden ingevuld door de gebruiker.

Visionplanner Compilation (First edition) - Verbeteringen

Dossier-items

Bij het aanmaken van een nieuw dossier-item vanuit het samensteldossier werd de periode waarop het dossier-item betrekking had standaard op de huidige maand gezet. Dit is nu verbeterd: Standaard wordt deze periode nu gezet op de laatste maand van het boekjaar waarop het dossier betrekking heeft. Daarnaast is in het overzicht van de dossier-items de verdeling van de kolommen verbeterd. Kolommen die wat minder ruimte nodig hebben zijn smaller gemaakt, zodat meer ruimte is ontstaan voor de omschrijving.

Financieel verslag: Kengetallen

EBITDA is toegevoegd aan kengetallen in de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening en daarnaast ook in de tekstuele toelichting.

Financieel verslag: Kapitaalspecificaties

Het hoofdstuk ‘Eigen vermogen’ in het financieel verslag is hernoemd naar ‘Kapitaalspecificaties’. Eerder stonden standaard de eerste twee tabellen op dit scherm aan, onafhankelijk van de waarde van de betreffende rubrieken. Nu staan alleen de tabellen aan waarvoor de betreffende rubrieken een waarde hebben.

Soorten ondertekening hernoemd

De oude benamingen van de verschillende manieren voor ondertekenen van het samensteldossier waren onduidelijk. Zo moest optie ‘Ingescande handtekening’ geselecteerd worden om een lijst van ondertekenaars in de jaarrekening op te kunnen nemen, ook als de ondertekenaars een natte handtekening wilden zetten. Daarom hebben we de bestaande opties hernoemd, zodat de namen beter weergeven welke functionaliteit daarbij hoort.

 • Optie ‘Eigen procedure / natte handtekening’ is hernoemd naar ‘Geen handtekening’, omdat hierbij geen lijst met ondertekenaars wordt opgenomen in de jaarrekening. Dit was al zo, maar wordt nu dus duidelijker weergegeven in de naam. Aanvullend wordt het lege hoofdstuk ‘Ondertekening’ in het financieel verslag nu direct verborgen bij deze optie. De optie ‘Geen handtekening’ is niet beschikbaar bij de samenstellingsverklaring, omdat de samenstellingsverklaring altijd ondertekend wordt. Voor bestaande dossiers kan deze optie nog wel geselecteerd zijn voor de samenstellingsverklaring, maar dan wordt de naam van de ondertekenaar wel gewoon opgenomen in de verklaring.
 • Optie ‘Ingescande handtekening’ is hernoemd naar ‘Ingescande of natte handtekening / eigen procedure’, omdat het toevoegen van de ingescande handtekening optioneel is. Als er geen ingescande handtekening wordt toegevoegd, dan wordt de naam van de ondertekenaar afgedrukt met ruimte voor een natte handtekening. Dit was al zo, maar wordt nu dus duidelijker weergegeven in de naam.
 • Optie ‘Elektronische handtekening’ is niet gewijzigd.

Fiscale positie

De VPB percentages voor 2023 zijn toegevoegd aan de fiscale positieberekening.
Deze zijn van toepassing bij dossiers met een gebroken boekjaar welke eindigen in het jaar 2023.

Waarschuwing gewijzigde cijfers

Bij het accorderen van het samensteldossier wordt nu een waarschuwing getoond als de cijfers gewijzigd zijn ten opzichte van de gegenereerde rapporten. De rapporten moeten dan eerst opnieuw gegenereerd worden voordat er akkoord gegeven kan worden.

Visionplanner Insights - Nieuwe functionaliteiten

Begroting importeren

We hebben de mogelijkheid toegevoegd om begrotingscijfers te importeren vanuit het Excel sjabloon. Dat kan handig zijn als meerdere mensen input leveren aan de begroting of als de begroting aangeleverd wordt door een klant zonder bewerkrechten in Visionplanner. De begroting is beschikbaar voor administraties met een Insights Premium of Ultimate abonnement.Lees voor meer informatie over de werking dit artikel op onze kennisbank.

Visionplanner Insights - Verbeteringen

Lijst met beschikbare presentaties

De lijst met beschikbare presentaties in een administratie is langer gemaakt zodat je nu makkelijker kunt zien welke presentaties beschikbaar zijn.