Export

Export van het samensteldossier

In het kader van de AVG is het mogelijk om een export te maken van de in Visionplanner opgenomen samensteldossiers.  Het betreffende bestand is in het JSON formaat (enigszins vergelijkbaar met bijvoorbeeld XML) en is bedoeld om te worden gelezen door computers. Je kunt het bestand zelf ook openen in een text-editor zoals bijvoorbeeld het gratis notepad++. Als je dit doet, zul je wellicht aan het begin gelijk de naam van het dossier en de cliënt zien (van het eerste dossier in de export). Zoeken in deze bestanden is mogelijk maar zorg dan dat de JSON-formatting correct wordt weer gegeven. Het bestand moet er dan ongeveer zo uit zien. Daarna kun je de acties uit de video uitvoeren om bijvoorbeeld een PDF bestand leesbaar te maken.
Wat verder nog van belang is:
  • Deze export bevat het gehele dossier inclusief attachments en bevat dus vertrouwelijke data. Wij raden het ten zeerste af om de bestanden bijvoorbeeld met een online viewer te bekijken omdat je dan niet weet waar de data blijft.
  • Attachments worden als binaire code (dit zijn de enorme stukken tekens die niets lijken te betekenen). Deze tekens zijn door computers weer om te zetten naar het oorspronkelijke document. Ook deze ogenschijnlijk niet leesbare tekens bevatten dus vertrouwelijke gegevens.