Consolidatie instellen

Eliminatie van deelnemingen

Als de waarde van een deelneming nihil (of negatief) is geworden en de deelneming wordt op basis van de vermogensmutatiemethode gewaardeerd, wordt de deelneming tegen nihil gewaardeerd. Voor het aandeel in de eventuele verdere verliezen van de deelneming dient de deelnemende rechtspersoon een voorziening te vormen, indien en voor zover de deelnemende rechtspersoon geheel of ten dele instaat voor de schulden van de deelneming, respectievelijkde feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) tot betaling van haar schulden in staat te stellen.

Voorbeeld

Stel dat het eigen vermogen van 'Dochter B.V.' 40.000 negatief bedraagt en de Moeder neem een voorziening op. Dan wordt de eliminatiepost als volgt:

Balans | Eigen vermogen (alles behalve Holding)
Winst-en-verliesrekening | Resultaat deelneming (Moeder)
Balans | Voorzieningen | Voorziening voor negatieve deelneming (Moeder)

Als er geen voorziening is gevormd wordt de eliminatiepost:

Balans | Eigen vermogen (alles behalve Holding)
Winst-en-verliesrekening | Resultaat deelneming (Moeder)
Balans | Activa | Financiële vaste activa | Deelneming in groepsmaatschappij (Moeder) 

Bovenstaande kan echter leiden tot een ongewenste verschuiving tussen de overige reserves en de niet-verdeelde winsten. Om dit te voorkomen kan er bij de moeder een aparte rubriek worden aangemaakt onder de Overige reserves, bijvoorbeeld 'Herrubricering i.v.m. negatieve deelneming'. Bij de moeder moet dan middels een presentatie VJP het bedrag ter hoogte van het negatieve vermogen van de deelneming worden overgeboekt van de Overige reserve naar de nieuwe rubriek Herrubricering i.v.m. negatieve deelneming. De presentatie VJP bij de Moeder wordt dan bijvoorbeeld:

Balans | Eigen vermogen | Overige reserves | Herrubricering ivm negatieve deelneming
Balans | Eigen vermogen | Overige reserves | Overige 100 

De eliminatiepost bij de consolidatie wordt dan als volgt:  

Balans | Eigen vermogen (alles behalve Holding)
Winst-en-verliesrekening | Resultaat deelneming (Moeder)
Balans | Eigen vermogen | Overige reserves | Herrubricering ivm negatieve deelneming (Moeder)