1. Support
  2. Compilation (First edition)

Een taxonomie uitwerken

Voeg als eerste een taxonomie toe aan het opdrachtdossier.

Taxonomie structuur

Veel gegevens worden door Visionplanner ingevuld. Omdat niet alle velden nodig zijn, worden alleen de velden getoond die relevant zijn. Dit houdt in dat het veld een waarde heeft, of door Visionplanner als relevant is aangemerkt omdat het in vrijwel alle jaarrapportages nodig is.

De invoergegevens worden door de uitvragende instanties bepaald. De benamingen zijn niet altijd handig gekozen, maar niet door Visionplanner aan te passen.

Tekstvelden

Een groot aantal velden in de taxonomie bestaat uit tekstvelden. Hier kun je invullen wat nodig is.
Sommige tekstvelden, met name toelichtingen en grondslagen, zijn al vooringevuld met een standaardtekst. Je kunt deze teksten naar wens aanpassen, of eventueel later de standaardtekst weer herstellen.

Posten uit Balans of Winst-en-Verlies

De velden met waarden uit Balans of Winst-en-Verliesrekening zijn door Visionplanner al ingevuld met de benodigde waarde.

Is er een post in de administratie leeg? Dan wordt deze niet gevuld in de taxonomie. Deze post is niet relevant en wordt niet in het SBR bericht opgenomen.

Door in de taxonomie een post aan te klikken zie je de waarde van het verslagjaar, vorig jaar en de bijbehorende grondslagen en toelichtingen. 
De grondslagen en toelichtingen staan onderin de taxonomie. Vanwege het overzicht worden deze ook getoond bij de bijbehorende post. Wanneer je een wijziging aanbrengt is dit zichtbaar op beide plaatsen.

Validatie

Alle benodigde velden moeten worden ingevuld en op de juiste manier. Visionplanner hanteert dezelfde gedefinieerde regels als gelden voor de validatie van een SBR-bestand.

Velden met een ongeldige inhoud worden links in de taxonomiestructuur gemarkeerd met een ! teken. Hierdoor zie je snel of er iets niet klopt.

Het is mogelijk om van een niet-valide taxonomie een PDF en SBR-document te maken. Het is echter niet mogelijk om een niet-valide taxonomie te accorderen.

Meerdere taxonomieën

Gebruik je in een opdrachtdossier meerdere taxonomieën met dezelfde velden? Dan vult Visionplanner deze in met dezelfde inhoud.