Dossier jaarrekening aanmaken

Benodigdheden

 • Een samenstelabonnement op de betreffende administratie
 • Je bent in Visionplanner geregistreerd als medewerker of beheerder van een kantoor

Stap 1 Zet het samenstelabonnement aan

Als het samenstelabonnement nog niet aanstaat, doe je dat als eerste stap.

 • Ga naar de administratie waarvor je een samensteldossier wilt aanmaken
 • Klik op het menu
 • Kies Instellingen
 • Klik op tabblad Abonnement
 • Maak de keuze voor een van de samenstelabonnementen

Stap 2 Maak een nieuw dossier aan 

 • Ga naar de administratie waarvoor je een samensteldossier wilt aanmaken
 • Klik op het menu
 • Klik op Samensteldossier
  Hier zie je alle samensteldossiers voor de ingelezen administratie.
 • Nieuw dossier toevoegen: klik op de link +Dossier toevoegen

 

Stap 3 Voer de gegevens in voor het dossier 

In het scherm Maak een nieuw dossier aan vul je de benodigde gegevens in.

Afwijkende rapportageperiodes

 • Als je een voor een verkort of verlengd boekjaar een andere startdatum invult dan 1 januari, verdwijnt de Rapportageperiode vergelijkend boekjaar.
 • In geval van een kort of gebroken boekjaar: eenmaal ingevuld kun je deze periode achteraf niet meer wijzigen.

Gegevens overnemen

Als je een Basisdossier selecteert, bijvoorbeeld het dossier van het vorige boekjaar, worden de volgende zaken overgenomen:

 • Klantspecifiek gemaakte teksten en toelichtingen in de taxonomie
 • Gerapporteerde cijfers uit vorige verslagperiode
 • Rollen en rechten.

Overige velden

 • De Rapportagegrondslag bepaalt of de jaarrekening gevuld wordt met teksten die horen bij commerciële of fiscale grondslagen.
 • Er zijn verschillende Dossiertypes voor de jaarrekening en voor de kredietrapportage ten behoeve van de bank.
 • Voor een samensteldossier op basis van de 4410 standaard waarbij een samenstellingsverklaring afgegeven wordt, zet je de knop aan. 

Als je administratie in Visionplanner een Holding of Tussenholding is (in geconsolideerde organisatiestructuur) dan kun je ook kiezen voor rapportage van Enkelvoudige of Geconsolideerde cijfers.

Vul alle gegevens in en klik op 'Opslaan'. 

Let op: De keuze voor RapportageperiodeRapportagegrondslag en Enkelvoudig/Geconsolideerd kan je hierna niet meer aanpassen.