Deponeringsstatus wijzigen

Visionplanner haalt automatisch de status van gedeponeerde publicatiestukken op bij de KvK en toont deze in het samensteldossier.

In sommige situaties kan het voorkomen dat een onjuiste status melding wordt weergegeven. Het lijkt dan alsof de deponering is mislukt terwijl in werkelijkheid de publicatiestukken wel degelijk succesvol zijn gedeponeerd. Het is daarom vanaf nu mogelijk om handmatig de deponeringsstatus in Visionplanner te wijzigen. In het samensteldossier kan een verzoek worden ingediend om de status te wijzigen. Een Beheerder kan vervolgens de status van de deponering handmatig wijzigen.

Dit werkt als volgt:

Klik in het samensteldossier op de deponeringsstatus.

Screenshot 2021-09-27 at 12.18.27

 Klik op deponeringsstatus aanpassen.

Klik op ‘verzoek indienen’.

Klik in de Administratiemonitor op ‘Beheer partner’ en ga naar het tabblad ‘Deponeringsstatus’. Klik op ‘Afhandelen’ om de status van een deponering te wijzigen.

Klik op document goedkeuren om te bevestigen dat de publicatiestukken succesvol zijn gedeponeerd. Klik op document afkeuren om het verzoek af te wijzen.