Releasenotes 2022

December 2022 - releasenotes

De nieuwe Visionplanner release is er. Zoals je van ons gewend bent bevat deze release een aantal nieuwe functionaliteiten. Daarnaast zijn er diverse verbetering doorgevoerd. In dit bericht geven we je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en praten we je bij over andere ontwikkelingen bij Visionplanner.

 

Nieuwe functionaliteiten

Nieuw abonnementsmodel

In deze release is het abonnements model gewijzigd. Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de wijzigingen.

image2022-12-5_15-59-52

Gebruiker opnieuw uitnodigen om te registreren

Bij Beheer Partner, tab medewerkers kan een medewerker opnieuw uitgenodigd worden. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn op medewerkers die nu nog aanmelden met e-mail + wachtwoord, maar graag aan willen melden met Microsoft of Google. 

image2022-12-5_15-56-13

Selecteren vervanger bij verwijderen medewerker

Bij het verwijderen van een partnermedewerker wordt nu getoond in welke administraties deze medewerker nog actief is en is de mogelijkheid toegevoegd om per administratie een vervangende medewerker te selecteren die de dossierrollen overneemt van de te verwijderen medewerker.

Alleen voor nog niet geaccordeerde dossiers zullen de rollen overgedragen worden. Reeds geaccordeerde dossiers blijven ongewijzigd.

Als er geen vervanger wordt geselecteerd, dan worden de rollen van de betreffende medewerker op niet-geaccordeerde dossiers nog steeds automatisch verwijderd en kan later eventueel handmatig een andere medewerker worden gekoppeld aan het dossier.

NT17 Taxonomie

De nieuwe taxonomie voor de publicatiestukken van de jaarrekening over 2022 (NT17) is toegevoegd. Vanaf 1 januari 2023 zal deze actief worden in Visionplanner en zal ook de NT14 taxonomie worden gedeactiveerd. Het is vanaf dat moment niet meer mogelijk om publicatiestukken voor 2019 aan te maken of te deponeren.

 

Verbeteringen

Type stichting / vereniging zichtbaar in dossierinformatie

Het type stichting / vereniging dat geselecteerd is bij het toevoegen van een samensteldossier voor een stichting of vereniging wordt nu weergegeven in de dossierinformatie.

image2022-12-2_11-28-54

Extra validaties

Er zijn extra validaties toegevoegd op de adresvelden in de publicatiestukken en op velden die alleen een spatie bevatten. Hiermee kunnen publicatiefouten worden voorkomen.

Raadplegen dossier aangemaakt onder hoger abonnement

Er zijn diverse verbeteringen gedaan, waardoor het nu mogelijk is om gesloten samensteldossiers die zijn aangemaakt onder een hoger abonnement dan het huidige abonnement toch volledig in te zien.

 

Nieuwe thema dashboards

  • Thema dashboard om Co2 footprint in kaart te brengen.
  • Thema dashboard om een specificatie en verloop van de cashflow / liquiditeit te presenteren.

Co2 footprint 6-12-2022

Cashflow 6-12-2022