1. Support
  2. Importeren
  3. Import boekhoudpakketten via connector

Davilex

Visionplanner kent de mogelijkheid om cijfers in te lezen vanuit Davilex.


Voor offline imports wordt de connector op uw computer uitgevoerd. Om deze uit te voeren is .net framework 6 nodig. Is dit framework niet aanwezig dan zal er gevraagd worden om deze te installeren. Meestal zullen er beheersrechten op de computer nodig zijn om dat te doen.

Video


Klik hier om de video te bekijken als u alleen een zwart beeld krijgt te zien!

 

Stap 1 | Selecteer de juiste gegevens
Kies bij de Boekhoudsoftware voor Davilex, daarna dient er een presentatie te worden gekozen. Bij Presentaties baseren op komen alle gedeelde configuraties, sjablonen en de standaard presentatie van Visionplanner te staan.


Vervolg met Cijfers inlezen.

Stap 2 | Connector downloaden 
Nadat gekozen is voor cijfers inlezen verschijnt een scherm met een link naar het programma (Visionplanner Cloud Connector) waarmee de waarden uit Davilex naar Visionplanner worden geüpload.


Klik op de link om de connector te starten.

Let op! Je browser of virusscanner kan een waarschuwing geven. Je dient dan zelf aan te geven dat het programma toch gestart mag worden.


Stap 3 | Visionplanner Cloud Connector instellen 
Als je het programma opent dienen de instellingen te worden ingegeven om verbinding te maken met de SQL server waar de Davilex administraties staan.

Als de administraties op de lokale PC staan, mag de servernaam leeg gelaten worden. Vervolgens kan bij "Database" de gewenste administratie gekozen worden.
Na het opslaan leest Visionplanner Cloud de administratie in.

Tip: Als je een administratie opent in Davilex, kun je kiezen voor Details... In dat scherm staat ook de locatie van de server:


Mocht je niet weten wat hier ingevuld moet worden, neem dan contact op met je systeembeheerder!

Let op dat de gebruiker waarvan de gebruikersnaam en het wachtwoord wordt gebruikt, ook de rechten dient te hebben om de administratie uit te lezen!


Stap 4 | Koppelen van rubrieken
Nu de administratie van Davilex is ingelezen kan er gekoppeld worden, zie ook stap 2 van handleiding snel starten.