Presentaties en widgets aanpassen
  1. Support
  2. Insights - Dashboard
  3. Presentaties en widgets aanpassen

Datumnotatie aanpassen in widgets

Je kunt de datumnotatie aanpassen in de widgets. 

Benodigdheden

  • Bewerk of beheer rechten

Periode notering 

Je kunt boven iedere kolom in een tabel de betreffende periode tonen.

Gebruik de volgende notaties:

[pp]. [ppp]:

beginperiode, korte/lange notatie

[PP], [PPP]:

eindperiode, korte/lange notatie

[yy], [yyyy]:

beginjaar, korte/lange notatie

[YY], [YYYY]:

eindjaar, korte/lange notatie

Periode verschuiving

Je kunt deze periodes ook een periodeverschuiving (in periodes of jaren) geven. Een periodeverschuiving van 1 jaar eerder ziet er zo uit: [-1y]. Zet de verschuiving samen met het huidige jaar tussen { en }. Je krijgt dan: {[-1y][yyyy]}. Hierbij is [yyyy] de datum in jaren uit de standaardinstellingen.

Weergave

Omschrijving

Weergave in presentatie

 open_offset.jpg

  verschuiving.jpg

   periode_weergave.jpg

sluiten_offset.jpg 

   

{

[1P]

[PPP]

}

Een opschuiven verder   

jun

{

[-2P]

[PPPP]

}

Twee periodes verder  

Maart

{

[2Y]

[YYYY]

}

Twee jaar verder

2014

{

[-3Y]

[YY]

}

Drie jaar terug

09

Cumulatief

De functies voor de beginperiode en de eindperiode zijn alleen te gebruiken als je werkt met cumulatieve cijfers.

Stap 1
Ga naar de meter waarvan je de data wilt wijzigen.

Stap 2
Klik op  en kies Aanpassen om naar de Widgetinstellingen te gaan.

 

Stap 3

Ga naar de Grafiekseries om de omschrijving aan te passen van "Omzet [PP] [YYYY] t.o.v. vorig jaar" naar "Omzet [pp] t/m [PP] [YYYY] t.o.v. vorig jaar". Het gevolg hiervan is dat nu ook de startperiode [pp] verkort wordt weergegeven.

De eerste "[pp]" geeft de eerste periode verkort aan van het boekjaar. De "[PP]" geeft de laatste periode aan(dit is vaak de geselecteerde periode) en "[YYYY]" geeft het laatste jaar aan.

Door de omschrijving tussen de blokhaken met een letter te vermeerderen krijg je de gehele periodenaam in plaats van de verkorte omschrijving. Door bij de jaren twee Y's weg te halen krijg je de verkorte jaaromschrijving ('11 ipv. 2011) .

Voorbeeld:  "Omzet t/m [PPP] [YYYY] t.o.v. [PPP] {[-1y][YYYY]}"