1. Support
  2. Consolideren
  3. Het presenteren van geconsolideerde cijfers

Consolidatie (Standaard Presentatie)

Deze standaard presentatie geeft een ondernemer het inzicht in:

  • De cijfers uit de administratie van het lopende jaar geconsolideerd incl. eliminaties
  • De cijfers uit de administratie van het voorgaande jaar geconsolideerd incl. eliminaties
  • De verwachting voor de toekomst o.b.v. cijfers van vorig jaar geconsolideerd incl. eliminaties

De ondernemer is veelal visueel ingesteld en daarom zijn de gemaakte presentaties vooral grafisch opgebouwd. Daarnaast is het principe van "less is more" toegepast in deze presentatie.

Tabblad Grafisch | Het tabblad voor de ondernemer

Op het eerste tabblad staat bovenaan het logo (standaard het Visionplanner logo, maar kan worden aangepast naar het eigen logo). Daaronder staan drie meters voor OmzetSom der kosten en Resultaat (na belasting als geboekt). Deze meters geven aan met welk percentage men voor of achter loopt op vorig jaar geconsolideerd incl. eliminaties.

Naast de meters staat een widget voor een tekstuele toelichting (Bevindingen en advies). Hiermee kan advies of de aandachtspunten worden benoemd vanuit het kantoor naar de klant. Dit is mogelijk om per periode toe te lichten.

De volgende zes widgets geven cumulatieve inzichten in de geconsolideerde cijfers inclusief eliminaties. Dit voor OmzetSom der kosten en het Resultaat, waarbij de eerste widgets totaal niveau en de tweede widgets per entiteit alles wordt gespecificeerd. 

Tabblad Cijfers | Het tabblad met alle toelichtingen 

Op het tabblad Cijfer staat ook bovenaan het logo (standaard het Visionplanner logo, maar kan worden aangepast naar het eigen logo). Daaronder staan vier tabellen. Deze tabellen vertalen de grafieken vanuit het eerste tabblad. 

Het idee hierachter is dat vanuit kantoor men liever vanuit cijfers werkt dan vanuit grafieken. Daar waar ondernemers meer grafisch georiënteerd zijn, ligt dit bij financieel getrainde mensen meestal anders. Daarom kunnen vanuit beide perspectieven de cijfers worden bekeken en besproken. 

Tabblad Entiteiten | Het tabblad met alle cijfers per entiteit gespecificeerd 

Het tabblad Entiteiten heeft bovenaan ook weer het logo (standaard het Visionplanner logo, maar kan worden aangepast naar het eigen logo). Daaronder staan drie tabellen. Deze tabellen laten de waardes zien per entiteit met de eliminaties en het totaal.

 

 

Dit is een standaard presentatie en kan natuurlijk worden aangepast. Met deze standaard presentatie maakt Visionplanner het nog makkelijker om snel cijfers te kunnen presenteren aan klanten.