1. Support
  2. Administratie instelling

Concept watermerk jaarrekening

Sinds kort toont Visionplanner in de rapporten van de jaarrekening een 'concept watermerk'. Dit is gedaan zodat je als accountant kan aangeven dat de cijfers dus nog niet definitief zijn totdat de klant het akkoord heeft gegeven op de jaarrekening.

 

Dit hebben we gedaan uit 'vaktechnisch oogpunt' zoals uit de notulen van 23 februari 2017 van de vakgroep Accountancy blijkt.

Een jaarrekening is altijd in concept tot aan het moment dat het bestuur van een organisatie akkoord gaat met de jaarrekening (akkoord op de LOR). Het bestuur moet akkoord gaan met de conceptjaarrekening.

Overigens is het niet zo dat de conceptmarkering wordt verwijderd na deponering, maar al na akkoord bestuur (Akkoord klant in de 2e button). Dan is de jaarrekening definitief en daarna kan deze nog vastgesteld worden en kunnen de publicatiestukken worden verzonden.

Mocht je hier nog vragen of opmerkingen over hebben, kun je natuurlijk ook een berichtje sturen naar de vakgroep.