1. Support
  2. Importeren
  3. Import boekhoudpakketten via connector

CaseWare

Visionplanner Cloud kent de mogelijkheid om cijfers in te lezen vanuit Caseware.

Voor offline imports wordt de connector op uw computer uitgevoerd. Om deze uit te voeren is .net framework 6 nodig. Is dit framework niet aanwezig dan zal er gevraagd worden om deze te installeren. Meestal zullen er beheersrechten op de computer nodig zijn om dat te doen.

Video voorbeeld


 

Stap 1 | Selecteer de juiste gegevens

Kies bij de Boekhoudsoftware voor CaseWare, daarna dient er een presentatie te worden gekozen, waar je nieuwe presentatie op gebaseerd gaat worden. Bij Presentaties baseren op komen gedeelde configuraties, sjablonen en de standaard Visionplanner presentatie te staan.
 

Vervolg met Cijfers inlezen.

Stap 2 | Connector downloaden 

Na het kiezen voor "Cijfers inlezen", verschijnt er een scherm met een programma (Visionplanner Cloud Connector) waarmee lokale cijfers kunnen worden geüpload naar Visionplanner Cloud.


Download deze Visionplanner Cloud Connector en start de connector op. Je browser of virusscanner kan een waarschuwing weergeven, die je kunt negeren.


Stap 3 | Visionplanner Cloud Connector instellen 

Als je de connector opent dienen de instellingen te worden ingegeven om verbinding te maken met de Caseware administratie.Selecteer op welke manier je de administratie wilt inlezen en of je deze per periode of per jaar wilt importeren.

Na het opslaan leest Visionplanner Cloud de administratie in.

Let op: per jaar heeft Caseware een andere administratie bestand. Deze bestanden kun je afzonderlijk na elkaar inlezen om alle jaren in Visionplanner te krijgen.


Stap 4 | Koppelen van rubrieken

Nu de administratie van CaseWare is ingelezen kan er gekoppeld worden, zie ook stap 2 van handleiding snel starten.