Bestaande financiering in prognose

Als je een prognose berekent, heb je te maken met de afloop van lopende financieringen zoals hypotheken. Je kunt handmatig de afloop van de balanspost invoeren, maar het is beter om de financiering in Visionplanner vast te leggen. Visionplanner rekent dan zelf de rente en aflossing over de restant looptijd uit.

Je gaat als volgt te werk.

 

1 | Instellingen afloop balansposten

Ga in het menu Prognose naar de tab "Balans". Daar zoek je bij de langlopende schulden de lening die je wilt specificeren.

Klik op het "afloopinstellingen" pijltje achter de naam van de lening. Nu kun je kiezen hoe je de afloop wilt instellen: percentages, bedragen of een financiering:

 

Als je voor Financiering kiest, moet er wel een financiering in Visionplanner zijn ingevoerd. In bovenstaand schermvoorbeeld is er nog geen financiering. Deze moet eerst worden ingevoerd.

Als de financiering is gevonden, wordt deze getoond bij de afloopinstelling:

 

2 | Financiering invoeren

Als je nog geen financiering hebt ingevoerd voor de gekozen rubriek, kun je klikken op de link "Klik hier" om meteen de financiering in te vullen: