Standaard presentaties

Berekening inkomstenbelasting

In dit artikel leggen we stap voor stap uit hoe je de widgets over de inkomstenbelasting toevoegt en gebruikt in jouw presentaties. 

Abonnement

Voor de berekening inkomstenbelasting heb je minimaal een Insights Premium abonnement nodig.

Stap 1 | DGA-dashboard toevoegen aan je sjabloon

De widgets over de inkomstenbelasting vind je op het DGA-dashboard. Daarom moet je eerst het DGA-dashboard toevoegen aan je sjabloon.

Let op: Voor deze actie moet je beheerder zijn

 • Klik op BeheerPartnerButton 'Beheer partner'

BeheerPartnerInScreen

 • Klik op Sjablonen
 • Kies in de lijst het sjabloon waar je de presentatie aan toe wilt voegen
 • Klik vervolgens op de presentatie (voorbeeld Medium)

 

 • Kies Nieuwe presentatie toevoegen


 • Selecteer Standaardpresentatie DGA Dashboard
 • Klik op de knop Doorgaan

Het DGA-dashboard is nu onderdeel van jouw sjabloon.

Let op! Is de administratie losgekoppeld van een sjabloon? Dan kies dan je de betreffende administratie in plaats van het sjabloon. Hiervoor heb je bewerkrechten nodig.

Stap 2 | De widgets kopiëren naar een andere presentatie

Is het DGA-Dashboard onderdeel van je presentatie? Dan kan je de widgets kopiëren naar andere presentaties van jouw sjabloon. Dat gaat als volgt:

 • Ga in het sjabloon naar de presentatie DGA-dashboard
 • Klik op tabblad Inkomstenbelasting
 • Klik het menu van de widget open om de widget te kopiëren naar andere presentaties
 • Klik op Kopiëren naar en kies de gewenste presentatie en het gewenste tabblad
 • Herhaal dit voor de andere widgets

De inkomstenbelastingwidgets staan nu op jouw presentaties.

Stap 3 | De widgetinstellingen aanpassen

De widgets van het DGA-dashboard zijn ingesteld voor jaarweergave. Dit betekent dat je de widgetinstelling aan moet passen zodat jouw klanten elke periode een juiste actuele inkomstenbelastingberekening krijgen. Dat gaat als volgt:

Let op: De widget 'verdeling inkomstenbelasting' is niet geschikt voor weergave per maand of kwartaal.

 • Ga in het sjabloon naar de widget
 • Klik op het menu van de widget om de instellingen aan te passen
 • Klik in het menu op Algemeen
 • Stel de Periode-indeling in op (standaard)

Aanvullende instelling widget 'Uitkomst aangifte IB'

 • Klik in het menu op Tekst
 • Kies in Rubriek de waarde Voorspelde uitkomst aangifte (IB en ZVW)
 • Zet het vinkje Afwijkende periode aan 
 • Geef de volgende aanvullende instellingen op:
  0, Boekjaren, Einde boekjaar

De inkomstenbelastingwidgets tonen nu berekeningen per maand of kwartaal.

Stap 4 | De inkomstenbelastingberekening vullen

Let op:
De inkomstenbelasting berekening is ontworpen voor de ondernemer van een éénmanszaak of de DGA van een holding met één directeur/aandeelhouder.

Je kunt de inkomstenbelastingberekening vullen met informatie die niet uit de administratie blijkt. Deze informatie vul je met behulp van de aanvullende cijfers. De aanvullende cijfers vul je als volgt.

 • Ga naar de aanvullende cijfers
 • Selecteer het juiste boekjaar
 • Kies het kopje Persoonlijk in de aanvullende cijfers
 • Door de verschillende categorieën open te klappen kun je de cijfers invullen.
  Tips bij het invullen:
  1. Gebruik de Totaal 2020 (kolom 2) om direct voor een heel jaar in te vullen
  2. Bij inkomsten en bezittingen vul je de mutatie in voor die maand
  3. Bij bezittingen en schulden vul je de stand van die maand in

De berekening inkomstenbelasting houdt nu rekening met de persoonlijke situatie van de ondernemer of DGA.

Stap 5 | Berekening inkomstenbelasting instellen 

In de standaardconfiguratie hebben we de berekening van de inkomstenbelasting opgenomen. Deze berekening kun je nauwkeuriger maken door aanvullende instellingen op te geven. Dat gaat als volgt:

 • Ga naar de aanvullende cijfers
 • Controleer het jaar
 • Klap de categorie Persoonlijk open
 • Klap de categorie Berekening belastbare winst open
  Hier kun je het volgende instellen:
  • Bepaal of deze administratie meegenomen moet worden in de berekening 
   1=niet meenemen, leeg=wel meenemen
  • Bij ondernemersaftrek geef je aan of recht op zelfstandigenaftrek en startersaftrek is
   1=niet meenemen, leeg= wel meenemen

  • Fiscale correcties gebruik je om de fiscale winst van deze administratie of andere ondernemingen te corrigeren 
   Andere ondernemingen vul je in bij de categorie inkomsten - resultaat uit onderneming

De widget toont nu een nauwkeurige indicatie van de inkomstenbelasting voor de ondernemer of DGA.