Avanzer

De koppeling met Avanzer werkt door middel van een export bestand uit Visionplanner. Dit bestand kan je importeren in Avanzer.

Klik op het icoontje achter 'Genereren'

Avanzer 1

Er wordt een exportbestand aangemaakt. Klik op het icoontje om te downloaden.

Avanzer 2

Het exportbestand wordt geplaatst in de downloadmap en krijgt de naam van de administratie met de toevoeging Vennootschapsbelasting of Inkomstenbelasting plus jaartal.