Samensteldossier uitwerken
 1. Support
 2. Compilation
 3. Samensteldossier uitwerken

Andere teksten weergeven in de publicatiestukken dan in de jaarrekening

In sommige situaties wil je in de publicatiestukken niet dezelfde tekst weergeven als in de jaarrekening. In dit artikel leggen we uit hoe je in de publicatiestukken andere teksten kunt weergeven dan in de jaarrekening.

Beschikbaar voor:  
Product Visionplanner
Module Compilation
Abonnement Premium | Ultimate

 

In dit artikel:

1. Algemeen
2. Teksten alleen tonen in de jaarrekening
3. Teksten alleen tonen in de publicatiestukken
4. Ongedaan maken van uitsluiten van teksten


1. Algemeen

De teksten van de publicatiestukken en de jaarrekening worden standaard automatisch gesynchroniseerd. Als er een wijziging aangebracht wordt in een tekst van de jaarrekening wordt deze automatisch aangepast in de tekst van de publicatiestukken en andersom. Teksten worden standaard in beide rapporten getoond, mits deze van toepassing zijn voor de betreffende rapportage.

Om in de jaarrekening meer gedetailleerde toelichtingen te kunnen geven voor de ondernemer of andere belanghebbenden, die niet noodzakelijkerwijs in de publicatiestukken hoeven te worden opgenomen, kan je bepaalde teksten uitsluiten van de publicatiestukken en deze alleen tonen in de jaarrekening. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om specifieke teksten juist alleen in de publicatiestukken te tonen en deze uit te sluiten van de jaarrekening.


2. Teksten alleen tonen in de jaarrekening

Om een tekst alleen te tonen in de jaarrekening en uit te sluiten van de publicatiestukken volg je de volgende stappen:

 • Open het dossier waarin je een tekst alleen wilt tonen in de jaarrekening en uit wilt sluiten van de publicatiestukken.
 • Open het formulier waar de tekst staat die je alleen in de jaarrekening wilt tonen.
 • Selecteer de tekst die je alleen in de jaarrekening wilt tonen.
 • Klik in het menu bovenaan het uitwerkscherm op het ster-icoontje.
  Schermafbeelding 2024-06-12 150918
 • Kies 'Alleen tonen in jaarrekening'. De tekst wordt nu blauw gearceerd. Deze tekst wordt alleen getoond in de jaarrekening en uitgesloten van de publicatiestukken.

3. Teksten alleen tonen in de publicatiestukken

Om een tekst alleen te tonen in de publicatiestukken en uit te sluiten van de jaarrekening volg je de volgende stappen:

 • Open het dossier waarin je een tekst wilt selecteren die je alleen wilt tonen in de publicatiestukken en uit wilt sluiten van de jaarrekening.
 • Open het formulier waar de tekst staat die je alleen in de publicatiestukken wilt tonen.
 • Selecteer de tekst die je alleen in de publicatiestukken wilt tonen.
 • Klik in het menu bovenaan het uitwerkscherm op het ster-icoontje.
  Schermafbeelding 2024-06-12 152053
 • Kies 'Alleen tonen in publicatie'. De tekst wordt nu oranje gearceerd. Deze tekst wordt alleen getoond in de publicatiestukken en uitgesloten van de jaarrekening.

4. Ongedaan maken van uitsluiten van teksten

Om het uitsluiten van teksten van de publicatiestukken of van de jaarrekening ongedaan te maken volg je de volgende stappen:

 • Open het dossier waarin je een tekst wilt selecteren die je niet meer uit wilt sluiten van de publicatiestukken of van de jaarrekening.
 • Open het formulier waar de tekst staat die je niet meer uit wilt sluiten van de publicatiestukken of van de jaarrekening.
 • Selecteer de tekst die je niet meer uit wilt sluiten van de publicatiestukken of van de jaarrekening.
 • Klik in het menu bovenaan het uitwerkscherm op het A-icoontje. Er verschijnt nu een aantal extra icoontjes.
  Schermafbeelding 2024-06-12 153403
 • Klik op het doorgehaalde T-icoontje om de opmaak te verwijderen. De tekst is nu niet meer gearceerd en wordt niet meer uitgesloten van de publicatiestukken of van de jaarrekening. 

Let op: Een niet-gearceerde tekst wordt weergegeven in zowel de jaarrekening als de publicatiestukken. De tekst wordt echter alleen getoond als deze van toepassing is voor het betreffende rapport.