Aanvullende cijfers importeren
  1. Support
  2. Core - Importeren
  3. Aanvullende cijfers importeren

Accountview.net (aanvullende cijfers)

Met behulp van de import uit Accountview.net is het mogelijk om kilogrammen en aantallen te importeren in Visionplanner

Met een bepaalde agro module in Accountview is het mogelijk om per transactie ook aantallen en kilogrammen in te vullen. Voor meer informatie over deze module kun je contact opnemen met Accountview.

Om Accountview in te richten om te kunnen koppelen aan Visionplanner moeten een aantal stappen uitgevoerd worden. Klik hier voor de beschrijving.

Vervolgens kunnen de aantallen en kilogrammen geïmporteerd worden.

Stap 1 | Selecteer de juiste bron

Nadat de importbron 'Aanvullende cijfers' is gekozen, kies je bij 'Software' voor 'Accountview.net (aanvullende cijfers)'

Stap 2 | Administratie selecteren

Klik vervolgens op de knop 'Inloggen bij Accountview.net' en vul de inloggegevens voor Accountview.net in.

Klik vervolgens op 'Bevestigen'

Selecteer vervolgens de gewenste administratie met eventueel een filter op een vennootadministratie. Ook kan het de gewenste periode gekozen worden.

Stap 3 | Koppel de geïmporteerde data

Nadat je de kilogrammen en aantallen zijn geïmporteerd dien je de cijfers te koppelen aan de juiste rubrieken.

Selecteer in het hoofdmenu 'Koppelscherm' en vervolgens kies je linksboven voor 'Aanvullende cijfers koppelen':

Voor meer informatie over het koppelen klik je hier