1. Support
  2. Compilation (First edition)

Aan- en uitzetten toelichtingen SBR inrichtingsstukken en publicatiestukken

Je kan in de SBR inrichtingsstukken en publicatiestukken een toelichting toevoegen door middel van een schuifje. 

image-20230905-080242 (1)

De toelichtingen die niet standaard relevant zijn, worden nog steeds pas getoond nadat de optie ‘Alles tonen’ is geselecteerd. 

image-20230905-080341

Wanneer een toelichting aangezet is, wordt deze ook getoond als de optie ‘Relevante items tonen’ is geselecteerd.

image-20230905-081208

Toelichtingen die gekoppeld zijn aan een rubriek waarvan het bedrag nul is, worden vanaf nu standaard uitgezet (net als in het financieel verslag).

Het is mogelijk om toelichtingen op de balans aan te zetten vanuit de schermen per balansrubriek, maar dit werkt nu ook door te kiezen voor ‘Alles tonen’ en dan de betreffende schuifjes aan te zetten.

image-20230905-084607

image-20230905-084638